ΑΑΔΕ: Ποιες υπηρεσίες θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας την Παρασκευή

ΑΑΔΕ: Ποιες υπηρεσίες θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας την Παρασκευή

Λόγω των τακτικών εργασιών αναβάθμισης

Εκτός λειτουργίας θα τεθούν σε λίγες ημέρες ορισμένες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ λόγω των τακτικών εργασιών αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αναλυτικά, κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 στις 11μμ έως και το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 στις 9 π.μ δεν θα είναι διαθέσιμες οι εξής ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της:

- Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (όπως υπηρεσίες Gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.),
- Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
- Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.ά..
- Υπηρεσίες σχετικές με COVID-19.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι εργασίες αφορούν στο σύνολο της υποδομής της ΓΓΠΣ, τόσο σε επίπεδο βάσεων όσο και σε επίπεδο εφαρμογών.

Οι πολίτες δεν θα πρέπει να προγραμματίσουν οποιεσδήποτε χρονοπρογραμματισμένες εργασίες στις βάσεις (CENTRAL, BANKS, DEVTEST, ICISNET, ELNDEV) από το απόγευμα της Παρασκευής 20/05 και μετά. Όπως και στις προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ