«Βροχή» ρευστότητας στην αγορά ενόψει εξόδου από το μνημόνιο

Μηδενισμό των επιστροφών φόρου που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για διάστημα άνω των 90 ημερών αλλά και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προβλέπει το (υποχρεωτικό) πλάνο

«Βροχή» ρευστότητας στην αγορά ενόψει εξόδου από το μνημόνιο

 Ενώ η κυβέρνηση και το γενικό λογιστήριο του κράτους «πιέζεται» να ρίξει χρήμα στην αγορά ώστε να μειώσει τη δεξαμενή με τις δικές του ληξιπρόθεσμες οφειλές και να προλάβει να εκταμιεύσει ακόμη ένα δις. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης μέχρι τις 15 Ιουνίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει ως στόχο να μηδενίσει τις επιστροφές φόρου που βρίσκονται σε εκκρεμότητα μέχρι το τέλος Αυγούστου. Δεδομένου ότι το άθροισμα επιστροφών φόρου και ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 3,7 δις. ευρώ μπορεί εύκολα να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το επόμενο τρίμηνο θα βρέξει χρήμα στην αγορά δεδομένου ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι σαν την Λερναία Ύδρα και «γεννούν» συνέχεια καινούργιες.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προβλέπει δύο βασικούς στόχους:

  1. Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών (για όλα τα φορολογικά αντικείμενα) και τακτοποίηση των εκκρεμών σχετικών τίτλων πληρωμής, σε ποσοστό 100% ως προς το πλήθος και το ποσό, ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται εκκρεμείς επιστροφές (αιτήματα ή/και σχετικοί τίτλοι πληρωμής) άνω των 90 ημερών (από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έως και την τακτοποίηση του τίτλου πληρωμής)
  2. Εκκαθάριση των υφιστάμενων την 31/12/2017 και των υποβληθεισών από 01/01/2018 έως 31/05/2018 αρχικών, τροποποιητικών, συμπληρωματικών δηλώσεων (όλων των φορολογιών) καθώς και τακτοποίηση των υφιστάμενων την 31/12/2017 και των εκδοθέντων από 01/01/2018 σχετικών τίτλων πληρωμής, ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται μη εκκαθαρισμένες δηλώσεις ή/και μη τακτοποιημένοι σχετικοί τίτλοι πληρωμής, άνω των 90 ημερών (από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έως και την τακτοποίηση του τίτλου πληρωμής)

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου ανέρχονται στα 650 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το καλάθι γεμίζει συνεχώς οπότε θα χρειαστούν σημαντικές ενέσεις ρευστότητας για να υλοποιηθεί ο στόχος.

Μάχη με το χρόνο θα χρειαστεί να δώσουν οι φορείς της γενικής κυβέρνησης αλλά και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και προκειμένου να εκπληρώσουν τον στόχο του μηδενισμού τωνληξιπρόθεσμωνοφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες ταυτόχρονα με τη λήξη του 3ουμνημονίου.Το οικονομικό επιτελείο έχει μπροστά του δύο δεσμευτικές ημερομηνίες:

  1. Η πρώτη είναι η 15ηΙουνίου τελευταία προθεσμία για την εκταμίευση της υποδόσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης ύψους ενός δις. ευρώ αποκλειστικά για την αποπληρωμήληξιπρόθεσμωνοφειλών του δημοσίου.
  2. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η 20ηΑυγούστου, τελευταία ημέρα του προγράμματος έως την οποία θα πρέπει πρακτικά να έχουν μηδενιστεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές με πόρους τόσο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης όσο και του κρατικού προϋπολογισμού.

Τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά ενώ για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα δεν αρκεί να υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια αλλά και να μπορεί να ανταπεξέλθει ο γραφειοκρατικός μηχανισμός στις μαζικές πληρωμές. Μάλιστα ο «πήχης» ανεβαίνει συνεχώς καθώς στις υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές προστίθενται συνεχώς και καινούργιες. Ενδεικτικό είναι ότι –με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία- το υπόλοιπο τωνληξιπρόθεσμωνοφειλών προς τους προμηθευτές του δημοσίου παρουσίασε αύξηση.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας προσδιόρισε χρονικά την εκταμίευση της υποδόσης του ενός δις. ευρώ για τη χρονική περίοδο «μετά την 1ηΜαίου» και σε κάθε περίπτωση «όχι αργότερα από τις 15 Ιουνίου». Μάλιστα, η απόφαση τουESMαφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η υποδόση να σπάσει και αυτή σε μικρότερες δόσεις.

Η αποπληρωμή τωνληξιπρόθεσμωνοφειλών από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου με τους πόρους τουESMυπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες η τήρηση των οποίων οδηγεί στην εκταμίευση της επόμενης δόσης. Ενόψει και του κλεισίματος του μνημονίου η ελληνική πλευρά θα πρέπει:

  1. Εκτός από τα χρήματα τουESMη Ελλάδα θα πρέπει να διοχετεύει και δικούς της πόρους σε αναλογία «ένα ευρώ της Ελλάδας για κάθε ένα ευρώ τουESM»
  2. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να συντάξουν έκθεση που να πιστοποιεί την ομαλή εξέλιξηση του μηχανισμού ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
  3. Ο ελληνικός μηχανισμός θα πρέπει να επιδεικνύει ικανοποιητικές επιδόσεις στη διαδικασία αποπληρωμής τωνληξιπρόθεσμωνοφειλών του δημοσίου. Ως ημερομηνία ορόσημο, θεωρείται η 31ηΔεκεμβρίου 2017 όταν ταληξιπρόθεσμαχρέη ανέρχονταν στα 4,1 δις. ευρώ. Ως ικανοποιητική επίδοση θεωρείται η αποπληρωμή οφειλών που αντιστοιχεί στο 200% του ποσού της εκταμίευσης από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά.

Πρακτικά, και ο στόχος της εκταμίευσης των επόμενων υποδόσεων –και αυτής που πρέπει να εκταμιευτεί το αργότερο έως τα μέσα Ιουνίου αλλά και της τελευταίας μνημονιακής δόσης- για να εκπληρωθεί προϋποθέτει ότι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης θα διοχετεύουν από εδώ και στο εξής στην αγορά ρευστότητα κοντά στο ένα δις. ευρώ ανά μήνα κάτι που σημαίνει ότι ο πήχης είναι πολύ ψηλά. ΜΕ βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς του δημοσίου ανήλθαν στα 2,734 δις. ευρώ τον Μάρτιο (από 2,62 δις. ευρώ τον Φεβρουάριο και 2,461 δις. ευρώ τον Ιανουάριο) ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου περιορίστηκαν τον Μάρτιο στα 675 εκατ. ευρώ από 776 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Το άθροισμαληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεων και επιστροφών φόρου σε εκκρεμότητα ανέρχεται στα 3,409 δις. ευρώ. Τα στοιχεία του Απριλίου αναμένεται να αποτυπώσουν σημαντική μείωση καθώς από το τέλος Μαρτίου, το Γενικό Λογιστήριο διαχειρίζεται και την υποδόση των 500 εκατ. ευρώ που χορήγησε οESMστο τέλος Μαρτίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ