ΔΕΗ: Ο φορολογικός έλεγχος για επιστροφή ΦΠΑ είναι προβλεπόμενη διαδικασία

ΔΕΗ: Ο φορολογικός έλεγχος για επιστροφή ΦΠΑ είναι προβλεπόμενη διαδικασία
Η διοίκηση της ΔΕΗ χαρακτηρίζει το φορολογικό έλεγχο που έχει δώσει εντολή η ΓΓΔΕ να διεξαχθεί αφού πραγματοποιείται μετά από αίτηση της εταιρείας για επιστροφή του ΦΠΑ, ως μία προβλεπόμενη διαδικασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, με αφορμή ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη «διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου για επιστροφή ΦΠΑ» στη ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται από απόφαση του ΥΠΟΙΚ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 372/18.3.2015 Τεύχος Β, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Η ΔΕΗ ΑΕ έχει υποβάλει αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με το Νόμο και τη διαδικασία που τηρείται σε ανάλογες περιπτώσεις.
  • Η πραγματοποίηση φορολογικού ελέγχου για την επιστροφή ΦΠΑ προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και ο έλεγχος πριν από την επιστροφή είναι μία εξαιρετικά συνηθισμένη πρακτική εκ μέρους των φορολογικών αρχών, για περιπτώσεις εταιρειών που αιτούνται επιστροφής ΦΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων έχει αναθέσει τον έλεγχο στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.). Η απόφασή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 372/18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015), όπου και αναφέρεται:

Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέτρων καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Μάλιστα, η κ. Σαββαΐδου ζητά να ελεχθούν οι επιστροφές ΦΠΑ:

1. της χρονικής περιόδου 1/8/2014−31/8/2014 της επιχείρησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

2. της χρονικής περιόδου 1/1/2014−30/9/2014 της επιχείρησης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε..