Γ.Ε. Δημητρίου: Στο 95,03% το ποσοστό της Quest μετά την ΑΜΚ

Γ.Ε. Δημητρίου: Στο 95,03% το ποσοστό της Quest μετά την ΑΜΚ

Το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γ.Ε. Δημητρίου περιορίσθηκε μέχρι το ποσό των € 210.239,16

Η εταιρεία Quest γνωστοποιεί ότι με βάση την υπ΄ αρ. 146/2002 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η από 31/03/2021 αίτηση της εταιρείας Γ.Ε. Δημητρίου περί άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Γ.Ε. Δημητρίου και των πιστωτών της.

Το ΔΣ της Quest ενημερώθηκε για τη συγκληθείσα, στις 18/7/2022, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου, σε εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης, καθώς και για τις αποφάσεις αυτής.

Βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου περί της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γ.Ε. Δημητρίου περιορίσθηκε μέχρι το ποσό των € 210.239,16.

Κατόπιν αυτών και σε συνέχεια της από 18/7/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Quest που αποφάσισε τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γ.Ε. Δημητρίου με ποσό έως € 5.000.000, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι την 25η Αυγούστου 2022 κατέβαλε ποσό ύψους €4.789.760,84 και το ποσοστό που θα κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Γ.Ε. Δημητρίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα ανέλθει σε 95,03%.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, μέχρι το ποσό των €210.239,16, η Quest θα γνωστοποιήσει, αφού προσκληθεί από την Γ.Ε. Δημητρίου να ασκήσει επιπλέον αδιάθετα δικαιώματα προτίμησης, ενδεχόμενη
συμπληρωματική χρηματική καταβολή, καθώς και το τελικό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Γ.Ε. Δημητρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ