ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών - Αυξήθηκαν στο 1,344%

 ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών - Αυξήθηκαν στο 1,344%

Ο ΟΤΕ αγόρασε 116.147 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €15,4393 ανά μετοχή.

 

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε., ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 22/10/2021, αγόρασε 116.147 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €15,4393 ανά μετοχή, με χαμηλότερη τιμή €15,3700 ανά μετοχή και με υψηλότερη τιμή €15,4850 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €1.793.225,55.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 6.137.622 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,344% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ