Ιατρικό Αθηνών: Στις 15 Ιουλίου 2021 η Τακτική Γενική Συνέλευση

 Ιατρικό Αθηνών: Στις 15 Ιουλίου 2021 η Τακτική Γενική Συνέλευση


Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021  

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 στο δημοσιευμένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2021, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 ώρα 10.00 π.μ.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ