Ελλάκτωρ: Στα 438 εκατ. τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου

Ελλάκτωρ: Στα 438 εκατ.  τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου

Παρά την επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρουσίασε το 1ο 6μηνο 2020 αύξηση του EBITDA σε 3 από τους 5 βασικούς κλάδους, δηλαδή στις ΑΠΕ, στο Περιβάλλον και στην Ανάπτυξη Ακινήτων, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, και το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA βελτιώθηκε στο 18,8% έναντι 15,2%.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων ανακάμπτει σταδιακά, με τον Αύγουστο να σημειώνει μικρή μεταβολή στην κυκλοφορία οχημάτων έναντι του αντίστοιχου μήνα πέρυσι, ενώ προχωράει το σχέδιο μετασχηματισμού της Κατασκευής, με μείωση δαπανών προσωπικού και του κόστους πωληθέντων, τη διάθεση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την κατάρτιση με τις τράπεζες ενός «οδικού χάρτη» με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη της Κατασκευής. Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής για περιορισμό της δραστηριότητας της Κατασκευής σε Ελλάδα και Ρουμανία, αλλά και της επίδρασης του lockdown στην κυκλοφορία οχημάτων στις Παραχωρήσεις, τα έσοδα διαμορφώθηκαν το 1ο 6μηνο του 2020 σε €438 εκατ. έναντι €705 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων ο Όμιλος διαμορφώθηκαν σε -€21,2 εκατ. έναντι +€29,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι με τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε -€37,5 εκατ. έναντι -€8,4 εκατ. αντίστοιχα.

  • Στις Παραχωρήσεις τo EBITDA διαμορφώθηκε σε €53,0 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020, έναντι €79,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 33%, λόγω του lockdown, (τον Απρίλιο ’20 η μείωση της κυκλοφορίας στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ άγγιξε το 72%, ενώ παρατηρείται σταδιακή βελτίωση από τον Μάϊο 2020 όπου η κυκλοφορία σημείωσε -37%, τον Ιούνιο -16%, τον Ιούλιο -9% και τον Αύγουστο -6% σε σύγκριση με πέρυσι).
  • Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €36,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 έναντι €26,3 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 39% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.
  • Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €6,8 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 έναντι ανάλογου ποσού στο 1ο 6μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 1%, επηρεαζόμενο οριακά από τις επιπτώσεις του COVID-19.
  • Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης πριν από την πανδημία, διαμορφώθηκε σε €1,4 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 έναντι €0,8 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 84%. Από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του Smart Park στις αρχές Μαΐου 2020, η απόδοση σταδιακά αποκαθίσταται σημειώνοντας αύξηση επισκεψιμότητας τον Ιούνιο 19% και τον Ιούλιο 15% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.
  • Στην Κατασκευή, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα -€12,1 εκατ. (χωρίς την απομείωση €5,2 εκατ. από πώληση μη-λειτουργικού ακινήτου. Συμπεριλαμβανόμενης της απομείωσης το EBITDA ήταν -€17,3 εκατ.) έναντι €3,2 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2019. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν κέρδος €6,9 εκατ. από την πώληση της Hellas Gold που έχουν καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα το 2ο τρίμηνο του 2020.

«Οι επιλογές μας τα δύο προηγούμενα χρόνια αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, καθώς, παρά το γενικό lockdown λόγω COVID-19, η επίδοση του EBITDA στους τρεις από τους πέντε κλάδους του Ομίλου, δηλαδή ΑΠΕ, Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ακινήτων, στο 1ο 6μήνο 2020 είναι υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Η κυκλοφορία στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ανακάμπτει σταδιακά και με την επανέναρξη των διεθνών πτήσεων η κυκλοφορία τον Αύγουστο σημείωσε οριακή άνοδο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2019. Προχωράει, επίσης, με γοργούς ρυθμούς η αναδιάρθρωση του κλάδου της Κατασκευής, ο οποίος αναμένεται να επωφεληθεί από το πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Next Generation Program” από το οποίο η Ελλάδα θα λάβει €32 δισ., ήτοι το 17% του ΑΕΠ.

Παρά την επιβάρυνση της οικονομικής δραστηριότητας από το lockdown, το προσαρμοσμένο EBITDA* του Ομίλου ανήλθε σε €82,3 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020, διαμορφώνοντας το αντίστοιχο περιθώριο στο 18,8% (έναντι 15,9% πέρυσι) και τον καθαρό δανεισμό προς EBITDA σε 6,9x».

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο 1ο 6μηνο 2020

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το 1ο 6μηνο 2020 σε €438 εκατ. έναντι €705 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, μειωμένα κατά 38% (ή €267 εκατ.). Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €265 εκατ. (από €521 εκατ. σε €257 εκατ.). Οι παραχωρήσεις παρουσίασαν μείωση εσόδων κατά €27 εκατ. (από €118 εκατ. σε €91 εκατ.), ενώ τα έσοδα των υπολοίπων κλάδων παρουσίασαν αύξηση ή παρέμειναν στα ίδια επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Το κόστος πωληθέντων (χωρίς αποσβέσεις) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €331 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, έναντι €570 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, μειωμένο κατά 42%.

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €106 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 έναντι €136 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, μειωμένο κατά 21% (ή €29,1 εκατ.). Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τον κλάδο των Παραχωρήσεων όπου το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά €25,2 εκατ. λόγω της επίπτωσης από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά €10,1 εκατ. που σημείωσε το μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια περίοδο.

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €32,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 έναντι €31,8 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, οριακά αυξημένα κατά 1,2%. Τα έξοδα διοίκησης του 1ου 6μηνου 2020 περιλαμβάνουν δαπάνες αναδιάρθρωσης της Κατασκευής ποσού €4,8 εκατ. Χωρίς αυτές τις δαπάνες, τα έξοδα διοίκησης ήταν €27,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, μειωμένα κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα έξοδα διάθεσης (χωρίς αποσβέσεις) ήταν €1,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 έναντι €2,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, ήτοι μειωμένα κατά 12%.

Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημιές διαμορφώθηκαν σε €5,3 εκατ. και -€5,3 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης μη επαναλαμβανόμενης ζημιάς €5,2 εκατ. από απομείωση αξίας μη λειτουργικού ακινήτου προς πώληση) αντίστοιχα έναντι €10,1 εκατ. και €0,5 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €82,3 εκατ. (ή €72,3 εκατ. εάν συμπεριληφθούν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης €4,8 εκατ. και €5,2 εκατ. από απομείωση αξίας μη λειτουργικού ακινήτου προς πώληση) το 1ο 6μηνο 2020, έναντι €112,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, σημειώνοντας μείωση 27%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων (€53,0 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020, έναντι €79,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2019).

Το περιθώριο του προσαρμοσμένου EBITDA βελτιώθηκε σε 18,8% το 1ο 6μηνο 2020, έναντι 15,9% το 1ο 6μηνο 2019.

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €52,4 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 έναντι €50,6 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019.

Το EBIT διαμορφώθηκε σε €19,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 έναντι €61,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2019.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές €21,2 εκατ. έναντι κερδών €29,4 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν επίσης ζημιές €37,5 εκατ. έναντι ζημιών €8,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30.06.2020 σε €2.988 εκατ. έναντι €3.056 εκατ. στις 31.12.2019, σημειώνοντας μείωση 2,2%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στις 30.06.2020 μειώθηκαν στα €400 εκατ. από €463 εκατ. στις 31.12.2019 επηρεαζόμενα κυρίως από την πληρωμή χρηματοοικονομικών εξόδων και διανομή μερισμάτων από την Αττική Οδό.

Το σύνολο των δανείων ανήλθε στις 30.06.2020 σε €1.543 εκατ. έναντι €1.491 εκατ. στις 31.12.2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην διεθνή έκδοση και διάθεση Πρώτης Τάξεως Ομολογιών ονομαστικής αξίας €70 εκατ. που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2020, με επιτόκιο 6,375% και λήξη το Δεκέμβριο 2024.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1.143 εκατ. στις 30.06.2020 έναντι €1.028 εκατ. στις 31.12.2019, με καθαρό δανεισμό προς EBITDA στα 6,9x (υπολογισμένος στο ετησιοποιημένο adjusted EBITDA του 1ου 6μηνου 2020).

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €484 εκατ. στις 30.06.2020, έναντι €533 εκατ. στις 31.12.2019, δηλαδή μειωμένα κατά €49 εκατ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους. Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €380 εκατ. έναντι €414 εκατ. στις 31.12.2019, δηλαδή μειωμένα κατά €34 εκατ.

Επίδοση ανά τομέα στο 1ο 6μηνο 2020

Το 1ο 6μηνο 2020 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €257 εκατ., μειωμένα κατά 51% (ή €265 εκατ.) έναντι εσόδων €521 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, στο πλαίσιο της στρατηγικής για επιστροφή στην κερδοφορία.

Το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€17,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 (ή -€12,1 εκατ. χωρίς την απομείωση από την πώληση μη-λειτουργικού ακινήτου) έναντι €3,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019.

Το 1ο 6μηνο 2020 οι ζημιές προ φόρων ήταν €28,2 εκατ. έναντι ζημιών €7,5 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019.

H επίδοση του Η12020 δεν περιλαμβάνει κέρδος €6,9 εκατ. από την πώληση της Hellas Gold, η οποία καταγράφεται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα το 2ο τρίμηνο του2020.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.06.2020 σε €1,3 δισ. Κατά το 2020 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας €326 εκατ., ενώ έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους €587 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν (σύνολο ανεκτέλεστου €1,9 δις.).

Το πλάνο μετασχηματισμού του Κλάδου Κατασκευής κατά την περίοδο 2020-2023 θα προσφέρει όφελος για τον Όμιλο περίπου €100 εκατ. Από αυτά περίπου €30 εκατ. εκτιμάται η μείωση του κόστους πωληθέντων από το νέο Κέντρο Προμηθειών Ομίλου, €32 εκατ. από μείωση των δαπανών προσωπικού, και περίπου €38 εκατ. από διάθεση μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και εισπράξεις παλαιών απαιτήσεων.

Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €91,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, μειωμένα κατά 23%, έναντι εσόδων €118,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η μείωση των εσόδων στο 1ο 6μηνο 2020 οφείλεται στη μειωμένη κυκλοφορία (Αττική Οδός -26%, Μορέας -30%) ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σημαντικά σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η κυκλοφορία στην Αττική Οδό από τις αρχές Μαΐου, οπότε άρχισε η άρση των περιοριστικών μέτρων. Μετά από τη μέγιστη μείωση κατά 72% τον Απρίλιο, η κυκλοφορία είχε συνεχή ανοδική τάση για να φτάσει το -16% τον Ιούνιο, -9% τον Ιούλιο και τελικά το -6% τον Αύγουστο.

Το EBITDA του Κλάδου διαμορφώθηκε στα €53,0 εκατ. μειωμένο κατά 33% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019 που είχε διαμορφωθεί στα €79,6 εκατ.

Το 1ο 6μηνο 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €4,4 εκατ. έναντι €33,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019 (-87%).

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο 6μηνο 2020 ανήλθε σε €45,1 εκατ. έναντι €33,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, ήτοι αύξηση 36%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος.

Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο 6μηνο 2020 ανήλθε σε €36,6 εκατ. έναντι €26,3 εκατ. του 1ου 6μήνου 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 39% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος.

Το 1ο 6μηνο 2020 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €20,1 εκατ. έναντι €14,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019 (+41%)

491 MW εγκατεστημένη ισχύς στις 30.06.2020 ενώ σε αρχικό στάδιο κατασκευής βρίσκονται επιπλέον 88 MW.

Περιβάλλον

Τα έσοδα του κλάδου Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €47,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 από τα €41,4 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, αυξημένο κατά 14% λόγω της αύξησης ποσοστού υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €6,8 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 έναντι €6,8 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, οριακή αύξηση 1%.

Τα Κέρδη προ φόρων ήταν €3,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 έναντι €2,5 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, αύξηση 54%.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ανανέωσε στο σύνολο τους τις συμβάσεις διαχείρισης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων η διάρκεια των οποίων έληγε εντός του έτους. Οι προοπτικές εμφανίζονται ισχυρές, καθώς η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει επειγόντως προκειμένου να συμμορφωθεί με την εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων.

Τα έσοδα του κλάδου Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €3,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, έναντι €3,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, οριακά μειωμένα κατά 2%, λόγω επίπτωσης COVID-19.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,4 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 έναντι €0,8 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019, ήτοι αύξηση 84%. Μετά την επαναλειτουργία του εμπορικού πάρκου “Smart Park” στις 11 Μαΐου του 2020, η επισκεψιμότητα αποκαθίσταται σταδιακά, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19% τον Ιούνιο και κατά 15% τον Ιούλιο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν -€0,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 έναντι -€0,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ