Εκδοση ομολογιακού δανείου από την CNL CAPITAL

Εκδοση ομολογιακού δανείου από την CNL CAPITAL

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων Δανειστών ορίστηκε η CNL A.E.Δ.Ο.Ε.Ε.

Στην υπογραφή του Προγράμματος Όρων Εκδόσεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 1.000.000 ευρώ, με κάλυψη αυτού από ιδιώτες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, προέβη στις 22/07/2020 η CNL Capital.

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων Δανειστών ορίστηκε η CNL A.E.Δ.Ο.Ε.Ε.

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου, θα χρησιμοποιηθεί για τη συνέχιση της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ