ΔΕΗ: Δεύτερη τιτλοποίηση απλήρωτων λογαριασμών

ΔΕΗ: Δεύτερη τιτλοποίηση απλήρωτων λογαριασμών

Η επιχείρηση στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ αναμένεται να εγκριθεί μέσα στην εβδομάδα από το ΔΣ της εισηγμένης.

Η επιχείρηση στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Η προσφορά αφορά στη διάθεση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη χαμηλή τάση ύψους 90 ημερών και άνω, με το επιτόκιο να κινείται πέριξ του 5%.

Περίπου το ήμισυ του ποσού θα διατεθεί για αποπληρωμή υποχρεώσεων σε τράπεζες από ομολογιακά δάνεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ