Μυτιληναίος: Εκτίναξη τζίρου 42,7% στο εννεάμηνο

Μυτιληναίος: Εκτίναξη τζίρου 42,7% στο εννεάμηνο

Iσχυρές επιδόσεις παρά τον «εμπορικό πόλεμο» - Στα 248 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα EBITDA της εισηγμένης, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 117,7 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές επιδόσεις εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2019 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., συνεχίζοντας την εξίσου θετική της πορεία κατά το Α' εξάμηνο του έτους.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, σε ενοποιημένη βάση:
- O κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.547,9 εκατ., έναντι € 1.084,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 42,7%.
- Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε € 248,0 εκατ. έναντι € 218,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%.
- Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε € 120,6 εκατ. έναντι € 117,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 2,5%.
- Αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε € 0,844 έναντι € 0,824 την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
- Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα € 449 εκατ.

Τομέας Μεταλλουργίας
Ο Τομέας Μεταλλουργίας συνέχισε να καταγράφει ισχυρή επίδοση στο εννεάμηνο του 2019, παρά το αδύναμο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στις τιμές των εμπορευμάτων την τρέχουσα περίοδο, σε μεγάλο βαθμό λόγω των «εμπορικών πολέμων» που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, η MYTILINEOS πέτυχε υψηλή κερδοφορία και υψηλά λειτουργικά περιθώρια κέρδους, βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τη συνεπή και επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου.
Στο εννεάμηνο του 2019, η μέση τιμή του αλουμινίου στο LME παρέμεινε σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα που παρατηρήθηκαν στο Α΄ εξάμηνο του 2019, με τη μέση τιμή του αλουμινίου στα $ 1.829/t, μειωμένη κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η πτώση των τιμών αλουμινίου αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις υψηλότερες τιμές premia των προϊόντων αλουμινίου που κατέγραψαν αύξηση κατά 5%.
Από τον Ιούνιο του 2019, η MYTILINEOS, στο πλαίσιο του προγράμματος New Era 250, ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., επεκτείνοντας έτσι τις δραστηριότητές της και στην παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου (scrap recycling). Η εξαγορά αυξάνει τη συνολική ετήσια παραγωγή αλουμινίου κατά 37.000t / έτος, σε 222.000t / έτος, ενώ ξεκινά και η νέα εγκατάσταση χύτευσης στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος που αυξάνει τη δυναμικότητα του εργοστασίου με χρήση δευτερόχυτου αλουμινίου κατά 12.000t / έτος. Με αυτόν τον τρόπο, η MYTILINEOS μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, αυξάνοντας παράλληλα τη συνολική παραγωγή αλουμινίου. Ήδη, μέσω αυτής της εξαγοράς, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο σε παραγωγή 234.000t / έτος, μειώνεται κατά 19%. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο χυτήριο και στην παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου, η συνολική παραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί σε 250.000t / έτος μέχρι το 2022, ενώ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο προβλέπεται να μειωθεί κατά 25%.
Αναφορικά με τις τιμές της αλουμίνας, ο δείκτης API συνέχισε να υποχωρεί σε χαμηλότερα επίπεδα μετά από την αυξημένη μεταβλητότητα που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του 2018, έτος το οποίο χαρακτηρίστηκε από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, που επηρέασαν τον μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας και την περικοπή παραγωγής από το μεγαλύτερο εργοστάσιο αλουμίνας στον κόσμο. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξομάλυνσης της αγοράς εντός του 2019, η μέση τιμή του δείκτη API μειώθηκε κατά 27,7% σε $ 349/t σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Η MYTILINEOS κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει διατηρήσει τη θέση της ανάμεσα στους πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς αλουμίνας και αλουμινίου παγκοσμίως, και βρίσκεται στο ανταγωνιστικότερο 25% της παγκόσμιας παραγωγής. Το νέο πρόγραμμα μείωσης του κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας που ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο (Κωδική Ονομασία: Ήφαιστος), επικεντρώνεται στη διατήρηση αυτής της θέσης.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου
Το πρώτο εννεάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Ο συνδυασμός χαμηλών τιμών φυσικού αεριού και υψηλών τιμών CO2 είχε ως αποτέλεσμα την σημαντικά αυξημένη παραγωγή των μονάδων Φ.Α. (κατά 26,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018).
Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2, οδήγησαν σε άνοδο της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) η οποία κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε στα € 65,27/MWh, 14,6% υψηλότερη, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Τα ανωτέρω (αυξημένη ζήτηση & υψηλή τιμή CO2), σε συνδυασμό με την δυνατότητα προμήθειας Φ.Α. σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, μέσω της αγοράς φορτίων Υ.Φ.Α., και τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της Εταιρείας, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής τους στις 4,1 TWh (αύξηση 19,9% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2018). Η συνολική παραγωγή από θερμικές και ΑΠΕ μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 4,4 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,9% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα συμπεριλαμβανομένων και των καθαρών εισαγωγών.
Η MYTILINEOS, έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στην απευθείας προμήθεια LNG και Φ.Α. αγωγού με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών-προμηθευτών, συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες για προμήθεια Φ.Α. σε ανταγωνιστικούς όρους, επωφελούμενη ταυτόχρονα από τις τρέχουσες τάσεις χαμηλών τιμών στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου για τη MYTILINEOS ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τη μέση τιμή της ελληνικής αγοράς.
Η MYTILINEOS, εκμεταλλευόμενη το μεγάλο μέγεθος του χαρτοφυλακίου προμήθειας Φ.Α. λόγω των υψηλών ίδιων αναγκών, όπως επίσης και την πρόσβαση σε ανταγωνιστικές και διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας, έχει εισέλθει δυναμικά στην χονδρεμπορική αγορά (πωλήσεις σε τρίτους). Το μερίδιο της MYTILINEOS επί των συνολικών εισαγωγών Φ.Α. στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 35% το 2019, ενώ περίπου το 40% του χαρτοφυλακίου της προορίζεται για πωλήσεις σε τρίτους.
Όσον αφορά τη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της εκπροσωπώντας πλέον 172.000 πελάτες ηλεκτρισμού και 10.750 πελάτες Φ.Α. έναντι 129.000 και 4.600 πελατών τον Δεκέμβριο του 2018.
Στις 2 Οκτωβρίου σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ενεργειακό κέντρο του Αγ. Νικολάου, έγινε η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για την κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) που θα έχει ισχύ 826MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της GE. Ο σταθμός θα συμβάλει αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη σε ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον μίγμα παραγωγής καυσίμων. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού τοποθετείται στο τέλος του τέταρτου τρίμηνου του 2021. Το έργο εκτελείται από τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών με αξιοσημείωτες συνέργειες, όχι μόνο λόγω του μειωμένου κόστους της επένδυσης, αλλά και λόγω της ενίσχυσης των διαπιστευτηρίων του Τομέα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά την ικανότητά του να κατασκευάζει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία που είναι διαθέσιμη στην αγορά.
Στο εννεάμηνο του 2019, τέθηκαν σε λειτουργία δύο νέα Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 26,3 MW ανεβάζοντας πλέον το δυναμικό παραγωγής της Εταιρείας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών στα 203 MW, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται 2 επιπλέον Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 19,1 MW.
Τέλος, την 1η Ιουλίου του 2019, η Εταιρεία έλαβε, με επιτυχία, μέρος στην ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ που προκήρυξε η ΡΑΕ για ένα επιπλέον Αιολικό Πάρκο ισχύος 44,0 MW.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών
Στο εννεάμηνο του 2019, οι οικονομικές επιδόσεις του Τομέα διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ανάλογα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε € 1,078 εκατ., εκ των οποίων τα € 255 εκατ. αφορούσαν έργα EPC ηλιακής ενέργειας.
Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις επιδόσεις του Τομέα στο εννεάμηνο του 2019 είχαν τα εξής έργα:
- «Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή (EPC) Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 250 MW» στην Γκάνα συμβατικού τιμήματος $ 369 εκατ.
- «Προμήθεια, Σχεδιασμός και Κατασκευή Φωτοβολταΐκού Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 100 MWp» στην περιοχή Ζαμπούλ του Καζακστάν (ΜΚΑΤ) συμβατικού τιμήματος $ 92,5 εκατ.
- Προμήθεια, Σχεδιασμός και Κατασκευή Φωτοβολταΐκού Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 300 MWp» στην περιοχή Cáceres της Ισπανίας (TALASOL) συμβατικού τιμήματος € 192,5 εκατ.
Η Εταιρεία συνεχίζει να εστιάζει στην έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και στην ανάληψη νέων έργων και επενδύσεων σε στοχευμένες αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.
Παράλληλα συνεχίζεται η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα έργων κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων, μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναμένεται το 2019 να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών του Τομέα, καθώς προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η εκτέλεση των συμβάσεων που αναλήφθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ