Αύξηση εσόδων για την Ιντρακάτ το 2018

Αύξηση εσόδων για την Ιντρακάτ το 2018

Κατά 58% αυξήθηκαν τα έσοδα της Ιντρακάτ το 2018 και έφτασνα τα 232,1 εκατ. ευρώ.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε σε 10,3 εκατ. έναντι 9,6 εκατ. το προηγούμενο έτος. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην ανάπτυξη των νέων έργων και κυρίως του έργου που έχει αναλάβει η Ιντρακάτ στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Τα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη €0,6 εκ. έναντι ζημιών €3,4 εκ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημίες €2,8 εκ. έναντι ζημιών €4,5 εκ. την προηγούμενη χρήση.

Κατά το 2018 ο όμιλος Ιντρακάτ υπέγραψε νέες συμβάσεις 150 εκατ. ευρώ ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα τέλη του 2018 ήταν 440 εκατ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ