Audiovisual: Ποια είναι η Kristelcom που εξαγόρασε

Στα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και τεχνολογίας εισέρχεται η θυγατρική του ομίλου Βαρδινογιάννη. Προχωρά σε αύξηση μετοχική κεφαλαίου

Audiovisual: Ποια είναι η Kristelcom που εξαγόρασε

Η Audiovisual  (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ) με ανακοίνωση της στο Χρηματιστήριο το απόγευμα της Τετάρτης ενημέρωσεη ότι  την 15/04/2019 η Εταιρία και η 100% θυγατρική της «ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΕ» (IGE) υπέγραψαν με την κυπριακή εταιρεία «BP COMMUNICATION LTD» συμφωνία απόκτησης του 50,01% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας «KRISTELCOM LIMITED»  και του 100% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία KRISTELCOM INVESTMENT LIMITED (η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση ακινήτων).

Οι οριστικές μεταβιβάσεις των ανωτέρω μετοχών εκτιμάται ότι θα λάβουν χώρα το αργότερο εντός των προσεχών τριών μηνών με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Το τίμημα μεταβίβασης για την απόκτηση των ανωτέρω μετοχών καθορίστηκε σε ευρώ 5,8 εκ. και ευρώ 1,2 εκ. για τον όμιλο KRIESTELCOM και την KRISTELCOM INVESTMENT LIMITED, αντίστοιχα.

Ο Όμιλος KRISTELCOM δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο μέσω των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών «Globalsat» και «Teleunicom». Οι Teleunicom και Globalsat είναι εταιρείες – διανομείς μεταξύ των άλλων, προϊόντων τεχνολογίας, οικιακών μικροσυσκευών και αυτοματισμού γραφείου. Πιο συγκεκριμένα, δραστηριοποιούνται στη διανομή προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και πληροφορικής, ως και μικροσυσκευών, εικόνας και ήχου.

Οι εν λόγω εταιρείες συνεργάζονται, σε αρκετές περιπτώσεις κατ' αποκλειστικότητα, με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων τεχνολογίας, των οποίων τα προϊόντα διαθέτουν στην ελληνική και κυπριακή αγορά και τους τελικούς καταναλωτές τους, μέσω δικτύου συνεργατών τους. Ενδεικτικά brands που ο όμιλος KRISTELCOM αντιπροσωπεύει είναι: Samsung, Huawei, Sony, Lenovo, Celly, Sencor, Lamart, Yenkee, Fieldman, Sage κ.α.

Στην KRISTELCOM INVESTMENT LIMITED ανήκει το 50% ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Παλλήνης Αττικής, το οποίο εκμισθώνει στις εταιρείες «Globalsat» και «Teleunicom».

Ο ετήσιος τζίρος του Ομίλου KRISTELCOM για τη χρήση 2018 ανήλθε σε περίπου 120 εκατ. Ευρώ, και το EBITDA σε περίπου 4 εκ Ευρώ, ενώ ο Όμιλος έχει μηδενική έκθεση σε τραπεζικό δανεισμό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος KRISTELCOM καθώς και η KRISTELCOM INVESTMENT LIMITED θα περιληφθούν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, η παραπάνω επενδυτική κίνηση θα έχει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη (κύκλο εργασιών, κερδοφορία, ίδια κεφάλαια) του Ομίλου της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ».

H χρηματοδότηση των παραπάνω αποκτήσεων συνολικού ύψους ευρώ 7 εκατ. θα πραγματοποιηθεί, με ίδια κεφάλαια προερχόμενα κυρίως από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εταιρίας υπέρ των παλαιών μετόχων η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2019. Οι όροι της ΑΜΚ θα καθοριστούν από Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο της επερχόμενης ΑΜΚ, ο βασικός μέτοχος Stoneman πρόκειται να προκαταβάλλει το ποσό των ευρώ 5,75 εκατ. προκειμένου να χρηματοδοτήσει προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, την εν θέματι συναλλαγή, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί από ίδια διαθέσιμα της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ», κ. Απόστολος Βούλγαρης δήλωσε τα ακόλουθα: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε στο Όμιλό μας την KRISTELCOM. Η εικοσαετής και πλέον εμπειρία της KRISTELCOM στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, η εμπορική και τεχνολογική εξειδίκευση των στελεχών του καθώς και το υψηλό επίπεδο υποστήριξης των συνεργατών του επέφερε μόνο θετικές επιπτώσεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται και να συνεργάζονται μαζί της κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, καθώς και γνωστές αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Με την κίνηση αυτή, ο Όμιλός μας επιτυγχάνει να βελτιώσει ουσιωδώς το μέγεθος και τις δραστηριότητές του και μάλιστα σε πλήρως διαφοροποιημένη προϊοντική βάση. Μέσω δε του σχεδίου δράσης της νέας οντότητας σκοπείται η βελτίωση των περιθωρίων αποδοτικότητας του Ομίλου και η μεγέθυνση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του, προς όφελος των μετόχων του».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ