Αναζητούν τον «λευκό ιππότη» για την ΕΒΖ

Αναζητούν τον «λευκό ιππότη» για την ΕΒΖ

Επενδυτικό ενδιαφέρον συνεχίζει να υπάρχει για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) από fund του εξωτερικού. Οι αποφάσεις για την ΕΒΖ, θα ληφθούν οπωσδήποτε εντός του Απριλίου. Κρίσιμες θεωρείται το επόμενο διάστημα για την πολύπαθη εταιρεία καθώς στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την επιβίωσή της.

Από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στις αρχές Μαρτίου, για την οικονομική χρήση 1/7/2016 - 30/62017, η EBΖ εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 52,78%, ο οποίος ανήλθε σε 176,777 εκατ. ευρώ έναντι 115,71 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Στην ίδια χρήση, τα EBITDA ανήλθαν σε 20,232 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 19,695 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χάρη στις επιδόσεις των σερβικών θυγατρικών, καθώς η μητρική εμφάνισε ζημίες. Ειδικότερα παρά τη μείωση στους μισθούς η EBΖ είχε ζημίες σε επίπεδο μικτών κερδών (3,1 εκατ. ευρώ), ζημίες σε επίπεδο EBITDA 12,3 εκατ. και ζημίες μετά από φόρους 22,3 εκατ. ευρώ.

Ζημιογόνος, όμως, αναμένεται να είναι και η φετινή χρήση (σ.σ. κλείνει στις 30/6/2018) για την EBΖ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκησή της στην έκθεση, που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης 2017.

Ο όμιλος έκλεισε την περασμένη χρήση ( 2016-17) με αρνητική καθαρή θέση 78 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 115,3 εκατ. ευρώ. Οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν την 30/6/2017 σε 165,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου έφθασαν στα 230,47 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ