Ξεκινά ο διαγωνισμός για το 5% του ΟΤΕ

Ξεκινά ο διαγωνισμός για το 5% του ΟΤΕ

 

Στην έναρξη της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την διάθεση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ το οποίο αντιστοιχεί σε 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μια φάση και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές, σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, έως τις 15 Μαρτίου 2018.

Η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθήσει το ΤΑΙΠΕΔ προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση του ανοιχτού διαγωνισμού και με βάση τις προσφορές που θα έχει λάβει, θα ζητήσει από τη Deutsche Telekom να ασκήσει το δικαίωμα πρώτης άρνησης που έχει, προσφέροντας αντίστοιχο ή μεγαλύτερο τίμημα με αυτό που θα προσφέρει ο πλειοδότης στην εν εξελίξει διαδικασία.

Από τη στάση του γερμανικού ομίλου θα κριθεί και το ποιος θα αποκτήσει το μερίδιο 5% στον ΟΤΕ

Όπως αναφέρει σχετικά και η διεθνής πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ για το 5%, με βάση την συμφωνία μετόχων Ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom, εάν το δημόσιο σκοπεύει να μεταβιβάσει μετοχές ή δικαιώματα για νέες μετοχές του ΟΤΕ σε τρίτο μέρος, η DT έχει δικαίωμα να εξαγοράσει ή να ορίσει μέλος του ομίλου Deutsche Telekom που θα εξαγοράσει τις μετοχές, με βάση τους όρους που τίθενται στη συμφωνία μετόχων.

Εάν η Deutsche Telekom δεν ασκήσει το δικαίωμα πρώτης άρνησης εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε επίσημα από το ελληνικό Δημόσιο, τότε το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να ολοκληρώσει τη συμφωνία».