Άκαρπος ο πλειστηριασμός για τα ακίνητα της «Φίλκεραμ Τζόνσον»

Άκαρπος ο πλειστηριασμός για τα ακίνητα της «Φίλκεραμ Τζόνσον»

Οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ., θυγατρικής της «Φίλκεραμ Τζόνσον», συνεχίζουν την παραγωγή (σαπούνια, καθαριστικά είδη κ.ά.) χρησιμοποιώντας ένα μέρος του εργοστασίου το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της μητρικής, ενώ ζητούν μία βιώσιμη λύση για το εγχείρημά τους.

'Ακαρπος απέβη ο πλειστηριασμός ακινήτων της πτωχευμένης εταιρείας «Φίλκεραμ Τζόνσον», καθώς στη διαδικασία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πλειοδότη. Ο πλειστηριασμός αφορούσε 15 οικόπεδα, το τίμημα των οποίων ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις πλειοδοτικές διαδικασίες, στις 18 και 25 Ιανουαρίου, όπως επίσης την 1 Μαρτίου.

Εάν και τότε δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, το δικαστήριο θα προσδιορίσει νέα χαμηλότερη τιμή έναρξης. Το αρχικό τίμημα είχε προσδιοριστεί σε 33 εκατ. ευρώ, αλλά μετά από τέσσερις άγονους πλειστηριασμούς, το τίμημα κατέβηκε σε 22,6 ευρώ.

Οι πρώην εργαζόμενοι της «Φίλκεραμ Τζόνσον» ελπίζουν ότι θα πουληθούν τα ακίνητα, ώστε να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Tην ίδια ώρα, με αφορμή τη σημερινή διαδικασία εργαζόμενοι της αυτοδιαχειριζόμενης Βιομηχανικής Ματαλλευτικής (ΒΙΟ.ΜΕ.) και αλληλέγγυοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ., θυγατρικής της «Φίλκεραμ Τζόνσον», συνεχίζουν την παραγωγή (σαπούνια, καθαριστικά είδη κ.ά.) χρησιμοποιώντας ένα μέρος του εργοστασίου το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της μητρικής, ενώ ζητούν μία βιώσιμη λύση για το εγχείρημά τους.