Τι προβλέπει το σχέδιο της Unisoft

Μείωση δανεισμού και είσοδος νέων επενδυτών

Τι προβλέπει το σχέδιο της Unisoft

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της με στόχο την εξυγίανση της έχει εισέλθει η εταιρεία Unisoft.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου ανασυγκρότησης της εταιρείας ολοκληρώθηκε η οποία προέβλεπε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά 5 εκατ. ευρώ, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και την έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών από υποψήφιους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η υλοποίηση νέας ΑΜΚ, από την οποία θα προκύψει η νέα σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία οι πιστώτριες τράπεζες θα κατέχουν το 98,1% και η Altec Holding το εναπομείναν 1,9%.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της α’ φάσης του σχεδίου ανασυγκρότησης, είχε υλοποιηθεί ΑΜΚ, ύψους 608.820 ευρώ, ενισχύοντας το συνολικό εταιρικό μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των 908.820 ευρώ.

Παράλληλα, η Unisoft υπέγραψε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ, με 10ετή περίοδο αποπληρωμής.
Εντός του φθινοπώρου, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η τρίτη φάση του σχεδίου ανασυγκρότησης, με την επίσημη παρουσίαση της νέας εφαρμογής CAPITAL BOS, ενός συστήματος βελτιστοποίησης επιχειρησιακών λειτουργιών, το οποίο αποτελεί την πρώτη από μια σειρά νέων εφαρμογών που αναπτύσσονται από τη Unisoft, με τη χρήση της νέας πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών BOS.

Υπενθυμίζεται ότι, όσον αφορά την α’ φάση του σχεδίου, πέραν της ΑΜΚ, ορίστηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, υπήρξε αναδιάρθρωση των διευθυντικών στελεχών, ενώ υλοποιήθηκε και η μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε νέα κτήρια στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η νέα Unisoft προσδοκά να καταστεί μία σύγχρονη και υγιή ελληνική εταιρεία πληροφορικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ