Όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να εγγραφούν στο sepenet

Όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να εγγραφούν στο sepenet
Όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr, εισάγοντας αρχικά τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησής τους (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης της υπηρεσίας taxisnet/www.gsis.gr).

Στη συνέχεια θα πιστοποιηθούν ως χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. και θα λάβουν κωδικούς πρόσβασης, μέσω των οποίων θα έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν και να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

Κατά τον ίδιο τρόπο, πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ μπορούν να αποκτήσουν προαιρετικά και όσοι εργαζόμενοι, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και λοιποί τρίτοι το επιθυμούν και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εγγραφής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πρόσβαση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και για τη διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν σχετικό αίτημα ή ερώτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpdesk@sepe.gov.gr.

Με νεώτερη ανακοίνωση θα δοθούν εκτενέστερες πληροφορίες για την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε.