Τελειώνει η προθεσμία για ένταξη στον νόμο Δένδια

Τελειώνει η προθεσμία για ένταξη στον νόμο Δένδια
Ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία ο νόμος Δένδια καθώς όσοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες βρίσκονται με «κόκκινα» δάνεια θα έχουν ένα μήνα περιθώριο για να κάνουν χρήση των διατάξεων.

Στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία υπαγωγής στο νόμο και ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί για το τι θα γίνει με τα επιχειρηματικά δάνεια, καθώς το θέμα βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Όπως έχει προαναγγέλλει και ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, στόχος είναι να επιτευχθεί τριετής παράταση της εφαρμογής του Νόμου Δένδια που αφορά στη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο αυτή τη στιγμή ο μοναδικός νόμος που υπάρχει σε ισχύ και απευθύνεται σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες είναι αυτός και λήγει τυπικά στις 31 Μαρτίου, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους δανειολήπτες εάν δεν υπάρξει παράταση του ή κάποιο άλλο νομοθέτημα. Ο νόμος δεν έτυχε της αποδοχής που αναμενόταν, καθώς η αγορά περίμενε -βασιζόμενη σε προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης- ότι θα υπάρξει ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο. Ωστόσο ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι ένας καλός νόμος, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί από τους επιχειρηματίες με κόκκινα δάνεια αλλά και να υπάρξουν βελτιωτικές παρεμβάσεις που θα τον κάνουν πιο λειτουργικό.

Τι προβλέπει ο νόμος Δένδια

Με το Ν. 4307/2014 θεσπίζονται κίνητρα προς μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τράπεζες, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Προβλέπει προβλέπει ρυθμίσεις ή διαγραφές δανείων (έως 500.000 ευρώ) σε επαγγελματίες με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ και δίνει δυνατότητα ταχείας εκκαθάρισης μη βιώσιμων μεγάλων επιχειρήσεων με πρωτοβουλία των πιστωτών.

Δικαιούχοι ένταξης
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό επαγγελματικό μητρώο και
•Είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκ. ευρώ κατά την χρήση που έληξε στις 31/12/2013.
•Στις 30/6/2014 οι οφειλές τους προς την Τράπεζα από επαγγελματικά δάνεια ήταν:
– σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή ρυθμισμένες

Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου
•H επιχείρηση να είναι σε λειτουργία, δηλαδή να μην υπάρχει λύση ή παύση εργασιών της επιχείρησης και ο επαγγελματίας να εξακολουθεί να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα.
•Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας να μην έχει υπαχθεί σε προ-πτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα ή του νόμου 3869/2010, ή να έχει παραιτηθεί από αυτές.
•Να μην υπάρχει καταδίκη για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου στο πρόσωπο του επαγγελματία ή των φορέων της επιχείρησης

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά
•Αίτηση ρύθμισης του οφειλέτη
• Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
•Σε περίπτωση που η οφειλή προς την Τράπεζα στις 30/6/14 ήταν ενήμερη, πιστοποιητικό ληξιπρόθεσμης οφειλής ή βεβαίωσης ρύθμισης κατά την ημερομηνία αυτή από Φορολογική Αρχή ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
•Σε περίπτωση προηγούμενης αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή του Πτωχευτικού Κώδικα, αντίγραφο του δικογράφου της παραίτησης από την υπαγωγή (ή των πρακτικών δικαστηρίου με αναφορά στην παραίτηση)
•Βεβαίωση που υπογράφεται από τον ίδιο και τους συνοφειλέτες/εγγυητές, με το παρακάτω περιεχόμενο:
-Βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στο Νόμο
-Αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων με προσδιορισμό της αντικειμενικής τους αξίας, καθώς και των υποχρεώσεων οφειλέτη και συνοφειλετών/εγγυητών
-Αναφορά των στοιχείων κάθε επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας την 1/1/2010 που ασκεί ο/η σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού οφειλέτη και συνοφειλετών/εγγυητών
-Αναγραφή τυχόν μεταβιβάσεων ακινήτων μετά την 1/1/2010 από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες/εγγυητές ή τους συζύγους τους ή τους συγγενείς τους α΄ βαθμού
-Παροχή συγκατάθεσης στην Τράπεζα να διαβιβάσει τα στοιχεία του (τόσο εκείνα που περιέχονται στη βεβαίωση, όσο και εκείνων που έχει η Τράπεζα στην κατοχή της από τη συναλλακτική τους σχέση) στις Φορολογικές Αρχές και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ