Κόκκινος ο ισολογισμός των Leroy Merlin - Τα σχέδια για τα νέα καταστήματα

Κόκκινος ο ισολογισμός των Leroy Merlin - Τα σχέδια για τα νέα καταστήματα
Στο κόκκινο συνεχίζονται να βρίσκονται τα μεγέθη της Leroy Merlin στην Ελλάδα, την αντιπροσώπευση των οποίων έχει αναλάβει θυγατρική, SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών ΑΕ, στην οποία συμμετέχουν με 60% ο γαλλικός όμιλος και 40% ο επιχειρηματίας Παύλος Φουρλής.


Το 2014 οι ζημιές έφτασαν στα 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι συσσωρευμένες ζημιές των τελευταίων χρόνων ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ.
Πληροφορίες θέλουν τα στελέχη του Ομίλου να επανεξετάζουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά ενώ προς τα πίσω φαίνεται ότι πάει πίσω το άνοιγμα του νέου καταστήματος που ετοιμαζόταν να λειτουργήσει εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Για το 2014 η εταιρεία είχε τζίρο 78 εκατ. ευρώ από 75 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της είναι αρνητικά στα 7,9 εκατ. ευρώ έναντι θετικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 1,9 εκατ. ευρώ (αρνητικά 1,8 εκατ. ευρώ το 2012).
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται συνολικά στα 59 εκατ. ευρώ (από 48 εκατ. ευρώ το 2013) και αφορούν τα εξής: προς προμηθευτές 24,1 εκατ. ευρώ, προς τράπεζες 31,6 εκατ. ευρώ, σε φόρους και τέλη 1,8 εκατ. ευρώ και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 1 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ