Είσαι επαγγελματίας; Δες το νέο "χαράτσι" του ΓΕΜΗ

Είσαι επαγγελματίας; Δες το νέο "χαράτσι" του ΓΕΜΗ
Τον «τιμοκατάλογο» για την εγγραφή αλλά και για τη διατήρηση της «μερίδας» στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη και Ανάπτυξης Γεράσιμου Γιακουμάτου.

Μεταξύ των αλλαγών που επέρχονται είναι η καθιέρωση του «τέλους τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ το οποίο, όπως αναφέρεται, «είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ ανά κατηγορία υπόχρεου αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων και καθορίζεται κατά νομική μορφή του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ ως εξής:

 • Ανώνυμες Εταιρείες: 320 ευρώ
 • Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών: 300 ευρώ
 • Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού: 300 ευρώ
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία: 300 ευρώ
 • Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία: 300 ευρώ
 • Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης: 150 ευρώ
 • Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης:150 ευρώ
 • Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης: 100 ευρώ
 • Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες: 100 ευρώ
 • Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες): 80 ευρώ
 • Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων): 80 ευρώ
 • Ατομικές επιχειρήσεις 30 ευρώ
 • Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων: Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο
 • Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005: 20 ευρώ
 • Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ: 100 ευρώ
 • Κοινοπραξίες: 100 ευρώ
 • Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ: 20 ευρώ

Το νέο αυτό τέλος για την τήρηση μερίδας, θα ενεργοποιηθεί δύο μήνες από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ δηλαδή από τις αρχές Μαρτίου. Πώς θα πληρωθεί; «Τα τέλη καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους, καταβάλλονται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους και πάντως σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της σύστασης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ».

Ολόκληρη την κοινή υπουργική απόφαση –η οποία αναφέρει λεπτομερώς όλα τα τέλη του ΓΕΜΗ- μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ