Τα ληξιπρόθεσμα δάνεια του Ιατρικού και οι μετοχικές ισορροπίες του «τρόμου»

Τα ληξιπρόθεσμα δάνεια του Ιατρικού και οι μετοχικές ισορροπίες του «τρόμου»
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες οι οποίες προέκυψαν από ομολογιακό δάνειο το οποίο είχε ληφθεί το 2012 για να αναχρηματοδοτήσει και υποχρεώσεις του 2007 και ήταν πενταετούς διάρκειας είχε στο τέλος Σεπτεμβρίου ο όμιλος Ιατρικό Αθηνών.

Οι υποχρεώσεις αυτές ήταν 17,7 εκ Ευρώ και το ταμείο του ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου είχε μόλις 2,8 εκ Ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις του ομολογιακού χωρίς αναχρηματοδότηση ή κεφαλαιακή ενίσχυση. Το τελευταίο είναι προφανές ότι μπορεί να αλλάξει τις μετοχικές ισορροπίες.
Και αυτό σε μια περίοδο όπου οι Γερμανοί της Asklepios έχουν αυξήσει το ποσοστό τους στα επίπεδα της καταστατικής μειοψηφίας (33.51%) γεγονός που σημαίνει ότι έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όποια απόφαση κι αν ληφθεί γι το μέλλον της εταιρίας. Την ίδια στιγμή ο Έλληνας μεγαλύτερος μέτοχος η οικογένεια Αποστολόπουλου κατέχει επισήμως το 39,15% και το έχει αυξήσει τον τελευταίο χρόνο κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες.
Η αύξηση του ποσοστού των Γερμανών έχει πραγματοποιηθεί σταδιακά και ακόμα και την τελευταία περίοδο έχουν αγοραστεί μετοχές. Παρ όλα αυτά οι μέτοχοι κλειδί είναι άλλοι και συγκεκριμένα η Eurofinanciere d' Investissement Monaco με ποσοστό 2,98% και η Credit Suisse AG με ποσοστό 7,98%.
Πρόκειται ουσιαστικά για δύο μετόχους με άγνωστους τελικούς επενδυτές. Μια προσεκτική ματιά όμως δείχνει ότι αν κάποιος αθροίσει τα ποσοστά τους με αυτά της οικογένειας Αποστολόπουλου το ποσοστό που προκύπτει είναι 50,11% δηλαδή η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αν κάποιος αναλογιστεί ότι το καλοκαίρι του 2013 η οικογένεια Αποστολόπουλου είχε κάνει δημόσια πρόταση για να αποκτήσει το 66,67% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιατρικό και να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρίας. Η προσφερόμενη τιμή ήταν 0,8 Ευρώ ενώ το 2006 η οικογένεια είχε πουλήσει το 30% περίπου στην Asklepios έναντι 5,5 Ευρώ ανά μετοχή.
Τότε το ποσοστό της οικογένειας Αποστολόπουλου είχε αυξηθεί στο 34,9% από 33,3% και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνει αυτό πλην της δημόσιας πρότασης καθώς αν αγοράζονταν μετοχές από το ΧΑ απευθείας τότε η οικογένεια θα προέβαινε υποχρεωτικά σε δημόσια πρόταση καθώς και αυτή και η Asklepios είχα ποσοστά κάτω του 33,3%.
Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιο το υπόβαθρο των αγορών και από τις δύο πλευρές καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των δύο μεγάλων μετόχων του Ιατρικού υφίστανται διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα στρατηγικής.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ