Νέα περιπέτεια με το ομολογιακό του ΝΗΡΕΑ

Νέα περιπέτεια με το ομολογιακό του ΝΗΡΕΑ
Νέα μάχη για το ομολογιακό δάνειο του Νηρέα αναμένεται να δοθεί στις 23 του μήνα

όπου συγκαλείται συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών. Η συνέλευση καλείται να εγκρίνει νέα τροποποίηση των των όρων του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου αρχικού ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007. Συγκεκριμένα ζητείται νέα µετάθεση αποπληρωµής της δόσης που είναι καταβλητέα στις 30 Ιουνίου 2014 και των τόκων που είναι καταβλητέοι στις 30 Ιουνίου 2014 για τις 13 Ιουλίου 2015. Επίσης ζητείται και την χρονική µετάθεση αποπληρωµής της δόσης που είναι καταβλητέα στις 14 Ιουλίου 2014 και των τόκων που είναι καταβλητέοι στις 14 Ιουλίου 2014 για τις 13 Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε αίτηµα του Εκδότη.
Τη συνέλευση συγκαλεί ο διαχειριστής του ομολογιακού μετά από αίτημα της ίδιας της Νηρέας η οποία αδυνατεί να καταβάλλει τις υποχρεώσεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει η πλειοψηφία για να μετατεθεί το δάνειο το οποίο από την έκδοσή μέχρι και τη νέα μετάθεση αποπληρωμής φτάνει τα 8 χρόνια. Η παράταση αποπληρωμής θα δοθεί στο πλαίσιο συνολικής αναδιάρθρωσης του δανεισμού που έχουν συμφωνήσει ήδη οι τράπεζες αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η συμφωνία με τις τράπεζες μπορεί να επηρεάσει το μετατρέψιμο ομολογιακό. Κλειδί πάντως θα είναι η τιμή της μετοχής της Νηρέας που θα διαμορφωθεί το επόμενο δωδεκάμηνο καθώς τυχόν μετατροπή σε μετοχές θα έχει ως απτοέλεσμα να αποφευχθεί η αποπληρωμή και ουσιαστικά να κεφαλαιοποιηθεί η υποχρέωση προς τους ομολογιούχους όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ