57η η Ελλάδα μεταξύ 60 χωρών στην Ανταγωνιστικότητα

57η η Ελλάδα μεταξύ 60 χωρών στην Ανταγωνιστικότητα
Ουραγός στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας παραμένει η Ελλάδα, η οποία μάλιστα έχασε τρεις θέσεις το τελευταίο έτος.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότηταςς (WCY) του IMD, που δημοσιοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), η χώρα μας βρίσκεται το 2013 στην 57η θέση μεταξύ των 60 χωρών που μελετώνται, από την 54η θέση που βρισκόταν ένα χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΒΒΕ, η διαχρονική μελέτη των επιδόσεων της Ελλάδας, τόσο συνολικά, όσο και στους επιμέρους δείκτες, αποδεικνύει «ασταθή» συμπεριφορά «ανταγωνιστικότητας» με εναλλαγή ανόδου και πτώσης, γεγονός που για τον ΣΒΒΕ είναι η απόδειξη ότι η οικονομία μας παραμένει εύθραυστη, και, κυρίως, ευάλωτη στον διεθνή ανταγωνισμό.

Οι πέντε προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
Με βάση τις επιδόσεις της χώρας μας στους 338 δείκτες (ποσοτικούς και ποιοτικούς) που αξιολογούνται από το IMD στο πλαίσιο της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (WCY), το διεθνούς φήμης ινστιτούτο θεωρεί ότι οι πέντε κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, κατά το 2014, είναι:
1. η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, για την ουσιαστική ενίσχυση της διεθνούς τους ανταγωνιστικότητας,
2. η προσέλκυση και υλοποίηση ξένων και εγχώριων επενδύσεων,
3. η απλοποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά την επιχειρηματικότητα, για τη μείωση του υπέρογκου διοικητικού κόστους που επιβαρύνει αναίτια τις επιχειρήσεις,
4. η ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση του εγχώριου παραγωγικού συστήματος, με άξονα τη μεταποιητική δραστηριότητα και την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας, και,
5. ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.
Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 60 χωρών που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας, είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα», και, στις «Υποδομές».
Συγκεκριμένα, στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών η κατάταξη της Ελλάδας το 2014 σε σχέση με το 2013 είναι η ακόλουθη:
1. Στην κατηγορία δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση (60η) για το 2014, από την 59η (προ-τελευταία) στην οποία βρισκόταν το 2013,
2. Στην κατηγορία δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η πτώση που καταγράφεται είναι κατά μια θέση, και πλέον η χώρα μας βρίσκεται στην 57η θέση από την 56η που κατείχε το 2013,
3. Στην κατηγορία δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση από τις τέσσερις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η πτώση είναι κατά επτά (7) ολόκληρες θέσεις, και πλέον η Ελλάδα κατατάσσεται στην 54η θέση από την 47η που κατείχε το 2013, και, τέλος,
4. Στην κατηγορία των «Υποδομών» καταγράφεται η δεύτερη μεγαλύτερη πτώση κατά τέσσερις θέσεις: συγκεκριμένα από την 35η θέση του 2013, η χώρα μας για το 2014 κατατάσσεται στην 39η θέση.
Η πτώση στην κατηγορία της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» οφείλεται στη μεγάλη πτώση των επιμέρους δεικτών που συνιστούν τη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως: α) η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, β) η ανάγκη για περαιτέρω οικονομικές μεταρρυθμίσεις, γ) η στάση της κοινωνίας μας απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, κλπ, ζητήματα δηλαδή που επηρεάζουν αρνητικά την εξωστρέφεια και το άνοιγμα νέων αγορών για τις ελληνικές επιχειρήσεις και προφανώς συνιστούν εμπόδια στην εγχώρια επιχειρηματικότητα στην προσπάθειά της για επιβίωση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Οι χώρες που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως
Για το 2014, οι τρεις πιο ανταγωνιστικές χώρες παγκοσμίως είναι κατά σειρά κατάταξης: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) (στη 1η θέση), η Ελβετία (στην 2η θέση) και η Σιγκαπούρη (στην 3η θέση).
Οι ΗΠΑ παραμένουν στην 1η θέση της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά την καθήλωσή τους για τρία (3) χρόνια στην 2η θέση, παγιώνοντας εκ νέου την παγκόσμια κυριαρχία τους με όρους ανταγωνιστικότητας, εξ΄ αιτίας της μοναδικής οικονομικής τους δύναμης, του δυναμισμού των επιχειρήσεών τους και της ικανότητάς τους να καινοτομούν.
Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρώπης
Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες στην Ευρώπη για το 2014, και οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των πλέον ανταγωνιστικών χωρών παγκοσμίως, είναι κατά σειρά: η Ελβετία (στην 2η θέση), η Σουηδία (στην 5η θέση), η Γερμανία (στην 6η θέση), η Δανία (στην 9η θέση) και η Νορβηγία (στη 10η θέση), οι οποίες, και αυτό επιβεβαιώνεται για ακόμη μια χρονιά, έχουν ως βασικά ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και τη δημοσιονομική πειθαρχία.
Οι χώρες από την Ευρώπη που συμπεριλαμβάνονται στις πρώτες τριάντα (30) ανταγωνιστικότερες οικονομίες παγκοσμίως, είναι: το Λουξεμβούργο (11ο), η Ολλανδία (14η), η Ιρλανδία (15η), το Ηνωμένο Βασίλειο (16ο), η Φινλανδία (18η), η Αυστρία (22η), η Γαλλία (27η), το Βέλγιο (28ο) και η Εσθονία. (30η)
Αντίθετα, στη μέση και χαμηλή κατάταξη, δηλαδή από την 30η έως την 60η θέση, βρίσκονται κατά σειρά: η Τσεχία (33η), η Λιθουανία (34η), η Λετονία (35η), η Πολωνία (36η), η Ισπανία (39η), η Πορτογαλία (43η), η Σλοβακία (45η), η Ιταλία (46η), η Ρουμανία (47η), η Ουγγαρία (48η), η Σλοβενία (55η), η Βουλγαρία (56η), η Ελλάδα (57η) και η Κροατία (59η).

Η κατάταξη σημαντικών οικονομιών παγκοσμίως
Με βάση τα αποτελέσματα της εφετινής Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (WCY) εξάγεται ως συμπέρασμα ότι σημαντικές οικονομίες εξακολουθούν να παραμένουν αρνητικά επηρεασμένες από την οικονομική κρίση, και για το λόγο αυτό εξακολουθούν να καταλαμβάνουν θέσεις μέσης και χαμηλής ανταγωνιστικότητας.
Ειδικότερα:
- Η Κίνα, βρίσκεται στην 23η θέση, έχοντας σημειώσει πτώση κατά δυο (2) θέσεις το 2014 σε σύγκριση με το 2013,
- Η Ινδία βρίσκεται στην 44η θέση, σημειώνοντας πτώση κατά τέσσερις θέσεις, συνεχίζοντας την πτώση του 2013 σε σχέση με το 2012 κατά πέντε (5) θέσεις, ενώ,
- Η Βραζιλία, βρίσκεται στην 54η θέση, έχοντας απωλέσει τρεις (3) θέσεις το 2014 σε σχέση με το 2013, συνεχίζοντας και αυτή την πτωτική της πορεία και την απώλεια πέντε (5) θέσεων το 2013 σε σχέση με το 2012.
Κατά το IMD η πτώση των συγκεκριμένων χωρών οφείλεται στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων στις συγκεκριμένες χώρες, ενώ οι υποδομές εξακολουθούν να παραμένουν ανεπαρκείς. Για μεν την Κίνα η πτωτική της πορεία οφείλεται στο επιχειρηματικό της περιβάλλον, ενώ για την Ινδία και τη Βραζιλία, το πρόβλημα εντοπίζεται στις ανεπαρκείς αγορές εργασίας και στο αναποτελεσματικό management των επιχειρήσεων.

Τι ζητά ο ΣΒΒΕ
Η πτώση της Ελλάδας στους δείκτες ανταγωνιστικότητας ήταν αναμενόμενη, εξαιτίας:

- της πτωτικής πορείας που κατέγραψαν και αυτή τη χρονιά τα βασικά μακροοικονομικά της μεγέθη,
- από τη στασιμότητα στο πεδίο της υλοποίησης επενδύσεων και της προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων, και,
- από το πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας το οποίο καταγράφεται στη χώρα
Η πτώση της Ελλάδας κατά τρεις θέσεις στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα συνιστά, σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ, σαφέστατο μήνυμα προς την κυβέρνηση για εντατικοποίηση των προσπαθειών που κάνει για την ανάταξη της οικονομίας της χώρας και για το σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων.

Για τις επιχειρήσεις η συγκεκριμένη διαπίστωση επιδρά αρνητικά στην προαπαιτούμενη εμπιστοσύνη για την σταδιακή ανάκαμψη της Ελληνικής αγοράς και δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας για το αύριο.
Γι' αυτό ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, όπως τονίζει ο ΣΒΒΕ, ζητά να υπάρχει σταθερή κυβερνητική δέσμευση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η οποία θα ενισχύσει την αξιοπιστία της Ελλάδας και θα άρει τη δυσπιστία των ξένων επενδυτών και των εταίρων μας για το μέλλον της πατρίδας μας.
Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βορείου Ελλάδος, προτείνει, το νέο ΕΣΠΑ, ως το «κατεξοχήν» εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων, να έχει σαφή περιφερειακή διάσταση, για να λειτουργήσει ως πραγματικός αρωγός της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση της εμπειρίας της χώρας μας στη διαχείριση παρόμοιων κονδυλίων τα τελευταία είκοσι χρόνια, θα πρέπει να μας οδηγήσει στη συμπερίληψη γρήγορων και ουσιαστικών διαδικασιών επιλεξιμότητας, υλοποίησης και ελέγχου.

Για τους παραπάνω λόγους ο ΣΒΒΕ κρίνει αναγκαία τα εξής:

- τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων,
- την προσαρμογή των πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τα όσα διαδραματίζονται στο διεθνές περιβάλλον,
- τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας με μείωση των δίδυμων ελλειμμάτων,
Τα παραπάνω, όπως αναφέρει ο ΣΒΒΕ, θα αντιστρέψουν την άσχημη εικόνα για τη χώρα μας στο εξωτερικό, θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα και θα αυξήσουν κατακόρυφα την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της Ελλάδας κατ' αρχήν στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολούθως σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ