Ζημίες και μειωμένες πωλήσεις εμφάνισε η Frigoglass το 2013

Ζημίες και μειωμένες πωλήσεις εμφάνισε η Frigoglass το 2013
Ζημίες 30,766 εκατ. ευρώ εμφάνισε η βιομηχανία ψυκτικών θαλάμων και υλικών συσκευασίας Frigoglass ABEE στη χρήση του 2013 έναντι ζημιών 14,964 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2012. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 η Frigoglass παρουσίασε ζημίες 32,417 εκατ. ευρώ από 21,003 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2012.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) το 2013 ανήλθαν σε 29,952 εκατ. ευρώ από 34,030 εκατ. ευρώ το 2012 μειωμένα κατά 12% ενώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 2,728 εκατ. ευρώ από 2,480 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 αυξημένα κατά 10%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2013 σε 63,901 εκατ. ευρώ από 67,801 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 5,8%. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 τα EBITDA ανήλθαν σε 11,082 εκατ. ευρώ από 11,429 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3%.

Οι πωλήσεις της Frigoglass το 2013 ανήλθαν σε 522,508 εκατ. ευρώ από 581,250 εκατ. ευρώ το 2012 μειωμένες κατά 10,1% ενώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 126,837 εκατ. ευρώ από 142,356 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 μειωμένες κατά 10,9%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ