Που είναι τα έργα που έταξε η siemens για να "ξεπλύνει" τις μίζες και τη διαφθορά;

Που είναι τα έργα που έταξε η siemens για να "ξεπλύνει" τις μίζες και τη διαφθορά;
Έχουν περάσει σχεδόν 18 μήνες από τότε που η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία συμβιβασμού με τη Siemens και κανείς δεν γνωρίζει μέχρι σήμερα τι από όλα αυτά που έχουν συμφωνηθεί υλοποιήθηκε.

Μάλιστα η ΔΗΜΑΡ έχει καταθέσει επερωτήσεις στη βουλή από τον Μάρτιο του 2013 και μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απάντηση με αποτέλεσμα να επενέρχεται σήμερα με νέ Επερώτηση.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Siemens στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας όφειλε να παρέχει υποτροφίες μέσω του ΙΚΥ, ενώ από διάσπαρτα στοιχεία που δημοσιεύονται στη διαύγεια έχει διαγράψει απαιτήσεις από φορείς του δημοσίου στους οποίους είχε στο παρελθόν πουλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες. Ωστόσο δεν μπορεί να διακριβωθεί το ύψος των διαγραφών και το ΥΠΟΙΚ δεν έχει δώσει συγκεντρωτικά στοιχεία. Σημειωτέον ότι η συμφωνία προβλέπει διαγραφή απαιτήσεων του Γερμανικού Ομίλου ύψους 80 εκ Ευρώ και επιπλέον 90 εκ Ευρώ στα οποία πέραν των υποτροφιών περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση

- Φορέων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος.

- Πανεπιστημιακών και επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, που αποσκοπούν στη βελτίωση της γνώσης και της εξειδίκευσης στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της ανάπτυξης των πόλεων.

- Ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού) για τα Δημόσια Νοσοκομεία, με έμφαση στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία..

Πέραν αυτών η εταιρία μέσω της συμφωνία δεσμεύεται για επένδυση 100 εκ Ευρώ με ισόποση οικονομική στήριξη της θυγατρικής της στην Ελλάδα που απασχολούσε το 2012 περισσότερους από 600 εργαζομένους. Σήμερα όμως στην εταιρία με βάση και καταγγελίες του σωματείου λιγότερα από 300 άτομα ενώ η χρηματοδοτική στήριξη της εταιρίας από τη μητρική είναι άγνωστο αν δόθηκε το 2012 όπως προβλέπει η συμφωνία και είχε ανακοινώσει τότε το ΥΠΟΙΚ.

Επίσης η Siemens με βάση σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ θα έφτιαχνε νέο εργοστάσιο παραγωγής στην Ελλάδα επενδύοντας ποσό άνω των 60.000.000 ευρώ, και θα δημιουργούσε 700 θέσεις εργασίας. Βέβαια στη συμφωνία αυτή που έχει κυρωθεί από τη Βουλή και στην οποία κατέληξε ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και την υπέγραψε ο κ. Στουρνάρας δεν είναι ξεκάθαρο ότι προκύπτει ακριβώς αυτή η υποχρέωση για τους γερμανούς.

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως η Siemens συνεχίζει να δημιουργεί ερωτήματα για τις πρακτικές της ειδικά μετά το κρούσμα στο νοσοκομείο Τρικάλων όπου η Siemens κέρδισε την προμήθεια ψηφιακού στεφανιογράφου έναντι 513.000 ευρώ αλλά ο διοικητής του νοσοκομείου πληροφορήθηκε ότι η Siemens έδωσε τον ψηφιακό στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Βέροιας έναντι 367.000 ευρώ και στο νοσοκομείο Ρόδου έναντι 359.000 ευρώ! Ο διοικητής δεν πήρε εξήγηση από τη Siemens με αποτέλεσμα να παγώσει το διαγωνισμό χωρίς μάλιστα να υπάρχει ενημέρωση αν κινήθηκαν νομικές διαδικασίες. Σημειωτέον ότι ο διοικητής του Νοσοκομείου Τρικάλων απομακρύνθηκε από τη θέση του με τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν στις διοικήσεις νοσοκομείων.

Ταυτόχρονα προ ολίγων μηνών ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είχε «συλλάβει» υπάλληλο του ΥΠΑΝ ο οποίος συνέτασσε μελέτες για έργα δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης των Δήμων που αφορούσαν τον τηλεχειρισμό συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και διαχειριζόταν την τελευταία δεκαετία δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που προέρχονταν από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Μάλιστα τότε είχε γίνει γνωστό πως ο Γενικός Επιθεωρητής διερευνούσε και το ενδεχόμενο να εμπλέκεται ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος και με εταιρείες που προμήθευαν τα συγκεκριμένα συστήματα, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ανταγωνιστριών ότι αποκλείονταν από τους διαγωνισμούς με έντεχνο τρόπο. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι την πλειοψηφία αυτών των έργων αναλάμβαναν εταιρίες που συνεργάζονταν σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού με τη Siemens και ο εξοπλισμός της Siemens ήταν συμβατός απόλυτα με τις προδιαγραφές υλοποίησης των έργων.

Βέβαια η Siemens στη συμφωνία που έχει υπογράψει με το ελληνικό δημόσιο για να αποφύγει αγωγές έχει δεχτεί να τοποθετηθεί από πλευράς δημοσίου επίτροπος εταιρικής συμμόρφωσης για τρία χρόνια. Ωστόσο από τα μέχρι στιγμής στοιχεία το δημόσιο δεν έχει ανακοινώσει Επίτροπο εταιρικής συμμόρφωσης και είναι απορίας άξιον αν όντως τοποθετήθηκε ποτέ αλλά και ποιος είναι αυτός. Το μόνο γνωστό που έχει γίνει για τη συγκεκριμένη συμφωνία είναι ότι έχει συσταθεί Επιτροπή που θα παρακολουθεί την υλοποίησή της στην οποία μετέχουν ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Επερώτηση της ΔΗΜΑΡ

Στις 22 Αυγούστου 2012 και μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της γερμανικής ηλεκτροτεχνικής εταιρείας SIEMENS A.G, καθώς και της θυγατρικής της στην Ελλάδα SIEMENS Α.Ε υπογράφτηκε «συμφωνία συμβιβασμού» δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 324 του Ν. 4072/2012 (Α' 86), το κείμενο δε της Συμφωνίας Συμβιβασμού προσαρτήθηκε στον προαναφερόμενο νόμο ως Παράρτημα ΧΙ. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε:

1) Την καταβολή 80 εκατομμυρίων ευρώ, για το συμψηφισμό ισόποσων απαιτήσεων της Siemens, που αυτή έχει έναντι διαφόρων δημόσιων φορέων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νοσοκομεία, ΕΡΓΟΣΕ κλπ .

2) Την καταβολή 90 εκατομμυρίων ευρώ, για μια περίοδο πέντε ετών, για τη χρηματοδότηση: α) φορέων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος β) πανεπιστημιακών και επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της γνώσης και της εξειδίκευσης στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και την ανάπτυξης των πόλεων γ) 100 υποτροφιών κάθε έτος, για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της ανάπτυξης των πόλεων μέσω του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και δ) παροχή ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού) για τα δημόσια νοσοκομεία, με έμφαση στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

3) Την επένδυση εντός του 2012 ποσού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία SIEMENS Ελλάδας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη παροχή και δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία απασχολούσε πάνω από 600 εργαζόμενους και

4) Ότι η SIEMENS «θα ενθαρρύνει θερμά μεγάλους παγκόσμιους επενδυτές να συμμετάσχουν στην οικονομική αναζωογόνηση της ΕΔ, επενδύοντας στην ΕΔ» εξετάζοντας την δυνατότητα πραγματοποίηση επένδυσης κατασκευής νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα, προϋπολογισμού άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, που θα οδηγούσε στην απασχόληση άνω των 700 ατόμων.

Βάσει αυτής της συμφωνίας συμβιβασμού και συγκεκριμένα με τα Παραρτήματα 3 και 4 της από 22 Αυγούστου Συμφωνίας συμβιβασμού συστήθηκε 8 μελής Επιτροπή Εποπτείας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.

Αν και κατά την άποψη της Δημοκρατικής Αριστεράς η διαφάνεια και η αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν συμψηφίζονται με «συμφωνίες οικονομικού συμβιβασμού», καθώς πρόκειται για ένα τεράστιο πολιτικό και οικονομικό θέμα που δικαίως απασχόλησε και απασχολεί την ελληνική κοινωνίας ως υπόθεση διαφθοράς και προσβολής του δημόσιου συμφέροντος, αναγνωρίζουμε ότι στη παρούσα φάση και στο πλαίσιο των προσπαθειών ανόρθωσης της Ελληνικής οικονομίας, στο σύνολο και σε επιμέρους τομείς, τα προβλεπόμενα προγράμματα θα διευκόλυναν σημαντικά τη λειτουργία των ανωτέρω τομέων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υλοποιούνται έγκαιρα και με συνέπεια. Προς τούτο με ερώτηση των βουλευτών μας Ασημίνας Ξηροτύρη, Νίκου Τσούκαλη και Θωμά Ψύρρα προς τον Υπουργό Οικονομικών (30-3-2013) είχαμε ζητήσει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της συμφωνίας συμβιβασμού, με το Υπουργείο Οικονομικών να μας απαντά δύο μήνες μετά, στις 25 Ιουλίου του ίδιου χρόνου, ότι ο Υπουργός Οικονομικών πρόκειται να μας ενημερώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μεσολάβησαν τρεις μήνες χωρίς ενημέρωση και στις 15 Οκτωβρίου του 2013 κατατέθηκε επίκαιρη ερώτηση για το ίδιο θέμα από τον βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Θωμά Ψύρρα με ημερομηνία ορισμού της συζήτησης στις 18 Οκτωβρίου του 2013. Και πάλι όμως ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε τότε «κώλυμα λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων» δεσμευόμενος ότι θα ενημερώσει άμεσα τη Βουλή. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της συμφωνίας συμβιβασμού.

Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της θυγατρική εταιρείας της SIEMENS BSH (πρώην Πίτσος) στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη υποστηρίζουν πως στο ζήτημα της επένδυσης και κατά συνέπεια στη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα η εταιρεία ψεύδεται καθώς η εν λόγω επένδυση δεν πρόκειται παρά για μία προγραμματισμένη επένδυση της εταιρείας την οποία σχεδίαζε ήδη από το 2009 και είχε ανακοινώσει στις 23/11/2011 ότι την αναβάλλει λόγω της τότε ασταθούς οικονομικής κατάστασης στη χώρα. Συγκεκριμένα προγραμματιζόταν από το 2009 η μεταφορά του εργοστασίου της εταιρείας B.S.H Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε (Πίτσος), στην οποία η SIEMENS και η Bosch συμμετέχουν από 50% στην μετοχική της σύνθεση. Η ίδια η εταιρεία όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει στην επένδυση αλλά έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της από 900 σε 500 εργαζόμενους. Επιπλέον, η καινούργια σειρά προϊόντων που σχεδιάζεται στον όμιλο και θα αντικαταστήσει σύντομα την παρούσα, απαιτεί νέες επενδύσεις στο εγγύς μέλλον, οι οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμής αποφασιστεί, με ορατό σε αυτή την περίπτωση τον κίνδυνο κλεισίματος του εργοστασίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ενδείξεις μάλιστα συνηγορούν στην αποχώρηση της παραγωγικής μονάδας από την Ελλάδα καθώς έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη επένδυση στη γειτονική Τουρκία. Ας σημειωθεί πως η εταιρεία στην Ελλάδα (πρώην Πίτσος) έχει ιστορία 150 χρόνων και ήταν η πρώτη εξαγορά από την BSH εκτός Γερμανίας, ενώ κατατάσσεται από αξιολογητές της μητρικής εταιρείας στην κορυφή της κατάταξης των εργοστασίων του ομίλου (41 εργοστάσια σε 13 χώρες παγκοσμίως). Η επιχείρηση είναι κερδοφόρα και προβλέπεται να διατηρηθεί παρά την οικονομική κρίση στη χώρα μας.

Στο ίδιο πλαίσιο δεσμεύσεων της SIEMENS, έναντι της ελληνικής κυβέρνησης, βρίσκεται και η εταιρεία ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ, στην οποία η SIEMENS διατηρεί το πλειοψηφικό πακέτο συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας με ποσοστό 48%.

Επισημαίνουμε ότι η Δημοκρατική Αριστερά, είχε και στο παρελθόν απαιτήσει να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη εταιρεία στο εξαγγελθέν σχέδιο επενδυτικής δραστηριότητας της SIEMENS, με ερωτήσεις του βουλευτή Ευβοίας Δημήτρη Αναγνωστάκη, προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδομών – Μεταφορών και δικτύων, χωρίς δυστυχώς ποτέ να λάβει απάντηση.

Η αναγκαιότητα ένταξης και της συγκεκριμένης εταιρείας, είναι σήμερα επιτακτική μετά την καταμέτρηση των πληγών που έχει δημιουργήσει η συνεχής αποβιομηχάνιση του νομού της Εύβοιας, που σήμερα μετρά τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων στη Στερεά Ελλάδα.

Με τη Στερεά Ελλάδα να βρίσκεται πλέον στο στόχο ΙΙ (Σταδιακής Εισόδου) των επενδυτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η δυνατότητα εξελίξιμων επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο της περιφέρειας, είναι απούσα και θα πρέπει η πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της Συμφωνίας Συμβιβασμού;

(2) Έχουν καθορισθεί οι φορείς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον & έχουν σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος;

(3) Έχουν καταρτισθεί τα σχέδια προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την SIEMENS AG;

(4) Πόσες υποτροφίες δόθηκαν από το ΙΚΥ;

(5) Σε ποια δημόσια νοσοκομεία παρασχέθηκε ιατρικός εξοπλισμός;

(6) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα που προβλέπεται από την Συμφωνία;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ