Ευρωσύμβουλοι: Βελτιωμένα έσοδα και κέρδη το 2023

Ευρωσύμβουλοι: Βελτιωμένα έσοδα και κέρδη το 2023

Οι επιδόσεις του 2023 οφείλονται στην έναρξη καινούργιων έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος

Ανοδικές οικονομικές επιδόσεις εμφάνισαν οι Ευρωσύμβουλοι για το 2023, καθώς:

  • Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 4,725 στα 5,07 εκατ. ευρώ.
  • Το EBITDA από 1,9 εκατ. ανέβηκε στα 2,697 εκατ. ευρώ.
  • Τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν από το 1,667 στα 2,055 εκατ. ευρώ.
  • Το καθαρό χρέος ήταν αρνητικό και τα ίδια κεφάλαια 5,143 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τις προοπτικές της εισηγμένης, η διοίκησή της αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι:

  • Η ομαλοποίηση και σταθεροποίηση του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την εκτιμώμενη επιτάχυνση των αναπτυξιακών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, έχουν ως αποτέλεσμα ο Όμιλος να επιταχύνει τις σχετικές διερευνητικές συζητήσεις και επαφές για τη στρατηγική συμμετοχή και σε άλλες, πέραν των υφιστάμενων, δραστηριοτήτων, με σκοπό να διαμορφώσει νέες πηγές εσόδων και αύξησης του
  • Ήδη η εταιρεία έχει ανεκτέλεστο έργων στα 3 εκατομμύρια τα οποία μαζί με τα κατακυρωμένα έργα προς υπογραφή εντός του 2024 ξεπερνούν τα 7 εκ. €. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το
  • 2024 τα προς συμβατοποίηση έργα της εταιρείας ξεπερνούν τα 10 εκ. € από διαγωνισμούς που έχουν καταλήξει και έχει επιλεγεί η Εταιρεία ως ανάδοχος.
  • Το 2023 ξεκίνησε και συνεχίζεται μια σειρά μεγάλων προγραμματικών και στρατηγικών παρεμβάσεων στην ελληνική οικονομία. Ειδικά προγράμματα όπως η βιομηχανία 4.0, το ΕΣΠΑ 2021-27, το Ταμείο Ανάκαμψης, η έναρξη εφαρμογής του ΕΣΕΚ, (του Εθνικού Σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα), η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής “Έξυπνης εξειδίκευσης για την καινοτομία και τον παραγωγικό ιστό της χώρας, τα προγράμματα Δίκαιης Μετάβασης για την μεταλιγνιτική περίοδο για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως τα προγράμματα εξοικονομώ για ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια που είναι μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων του Σχεδίου, είναι τα κύρια προγράμματα και στρατηγικές που διαμορφώνουν το πλαίσιο της αγοράς υπηρεσιών για την εταιρεία. Σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς η εταιρεία είναι ήδη πολύ καλά τοποθετημένη.
  • Επιπλέον, η εισηγμένη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συνεχίζει την επιτυχή δραστηριότητά της στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων (σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ λιμάνια) με την ολοκλήρωση της πώλησης των τεσσάρων λιμανιών (Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Βόλου και Ηγουμενίτσας). Ένα σημαντικό έργο που υλοποιεί η Εταιρεία στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η αξιολόγηση των επενδυτικών έργων επιχειρήσεων για τον δανεισμό τους από το ταμείο.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου ο κ. Στάθης Ταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα που σήμερα ανακοινώνονται, συνιστούν τη δικαίωση, τόσο της εμπιστοσύνης των Μετόχων, όσο και των προσπαθειών της Διοίκησης και των εργαζομένων του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση προέβη το 2023 στην έμπρακτη άμεση ανταμοιβή των Μετόχων, με την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,06€ ανά μετοχή.

Οι ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις του 2023 οφείλονται στην έναρξη καινούργιων έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος, δείχνουν την τάση για τις επόμενες χρονικές περιόδους, καθιστώντας εμφανές ότι η μεγέθυνση του Ομίλου αποκτά σαφώς μονιμότερα χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας μια συνεχιζόμενη και αναβαθμισμένη αναπτυξιακή δυναμική, η οποία υπερβαίνει σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις. Έτσι, σήμερα – παρά την ήδη εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών του – ο Όμιλος έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» – σε υψηλά επίπεδα – το εκτιμώμενο EBITDA για την περίοδο 2024 – 2025 και αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση των νέων έργων που θα εξασφαλιστούν.

Ο Όμιλος έχει σήμερα ανεκτέλεστο έργων ύψους € 3 εκ. τα οποία μαζί με τα κατακυρωμένα έργα προς υπογραφή εντός του 2024 ξεπερνούν τα € 12 εκ. €., ποσό υπερδιπλάσιο του κύκλου εργασιών του έτους 2023 και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται τα νέα έργα που διεκδικεί ο Όμιλος.»

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας “πέραν της αύξησης της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αποτελεί απόλυτη στρατηγική προτεραιότητα της Διοίκησης, η επαύξηση των πηγών της λειτουργικής κερδοφορίας μέσω του μετασχηματισμού και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με έμφαση – βασιζόμενη στην ήδη ιδιαίτερα σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία του Ομίλου – στην ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση και δραστηριοποίηση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας στο χώρο της καινοτομίας και των τεχνολογιών. Η Διοίκηση συνεχίζει τις σχετικές διερευνητικές συζητήσεις και επαφές για τη στρατηγική συμμετοχή και σε άλλες, πέραν των υφιστάμενων, δραστηριοτήτων, με σκοπό την αύξηση/διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών και του EBITDA, μέσω εξαγορών εταιρειών η / και συνεργασιών με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας με συμπληρωματικό αντικείμενο υψηλής εξειδίκευσης”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ