ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

11/04/2024 18:52 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωσύμβουλοι: Βελτιωμένα έσοδα και κέρδη το 2023

Οι επιδόσεις του 2023 οφείλονται στην έναρξη καινούργιων έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος
24/01/2024 10:51 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωσύμβουλοι: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή 0,06 ευρώ ανά μετοχή

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30.1.2024.
03/03/2022 20:14 - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ευρωσύμβουλοι: 8 Μαρτίου ξεκινά η διαπραγματεύση των νέων μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.450.044,00€, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 14.833.480 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης…
02/02/2022 21:50 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωσύμβουλοι: Έως 22 Φεβρουαρίου η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την ΑΜΚ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,11 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών
11/01/2022 21:12 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωσύμβουλοι: Στο 9,721% το ποσοστό της Οικονομοτεχνική ΕΠΕ

Πώληση κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 10ης/1/2022 συνολικά 210.000 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εισηγμένης  
14/07/2014 14:59 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία της Ευρωσύμβουλοι με την ινδική Total Solutions

Τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τον ινδικό όμιλο εταιρειών «Total Solutions Group» που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών