Βιομηχανία: Πτώση 12,3% στις τιμές εισαγωγών το 2023

Βιομηχανία: Πτώση 12,3% στις τιμές εισαγωγών το 2023

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Κατά 12,3% υποχώρησε ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το 2023 έναντι αύξηση 27,7% που είχε σημειωθεί το 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον Δεκέμβριο, ο γενικός δείκτης εμφάνισε μείωση 8,7% σε ετησιοποιημένη βάση έναντι αύξησης 11% που είχε σημειωθεί στην σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2022 με το 2021.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης παρουσίασε πτώση 2,7% έναντι πτώσης 2,6% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022.

Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών (%) Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία

Βιομηχανία: Πτώση 12,3% στις τιμές εισαγωγών το 2023-1

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2022

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 8,7%, τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 12,2%

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,6%

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 8,7% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Βιομηχανία: Πτώση 12,3% στις τιμές εισαγωγών το 2023-2

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2023

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,7%, τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2023, οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,1% (Πίνακας 3.II), ενώ ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης παρέμεινε αμετάβλητος.

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 2,7%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Βιομηχανία: Πτώση 12,3% στις τιμές εισαγωγών το 2023-3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ