Νέα πτώση 6,2% στον τζίρο της ελληνικής βιομηχανίας τον Αύγουστο

Νέα πτώση 6,2% στον τζίρο της ελληνικής βιομηχανίας τον Αύγουστο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Περαιτέρω πτώση 6,2% κατέγραψε τον Αύγουστο ο τζίρος της βιομηχανίας, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ακολουθεί από τον Μάρτιο φέτος. Σε μηνιαία βάση καταγράφηκε πτώση 11,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στην αντίστοιχη σύγκριση Αυγούστου 2022 και του ίδιου μήνα του 2021 είχε σημειωθεί αύξηση 42,5% στον τζίρο.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2022 – Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγούστου 2022, παρουσίασε αύξηση 3,5%, έναντι αύξησης 38,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2023

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2022

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 6,2% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

 • Μείωση κατά 13,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
 • Μείωση κατά 6,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

 • Μείωση κατά 9,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
 • Μείωση κατά 3,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2022

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,9% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

 • Μείωση κατά 4,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.
 • Αύξηση κατά 16,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2022

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 9,9% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

 • Μείωση κατά 31,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
 • Μείωση κατά 9,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής χημικών ουσιών καιπροϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

 • Μείωση κατά 16,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.
 • Αύξηση κατά 2,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2023

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 11,1% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2023, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

 • Μείωση κατά 15,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
 • Μείωση κατά 11,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

 • Μείωση κατά 14,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
 • Μείωση κατά 5,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ