Jumbo: Αύξηση τζίρου 20% και αύξηση κερδών 36% το α’ εξάμηνο - Πρόταση για έκτακτο μέρισμα 1,47 ευρώ

Jumbo: Αύξηση τζίρου 20% και αύξηση κερδών 36% το α’ εξάμηνο - Πρόταση για έκτακτο μέρισμα 1,47 ευρώ

o δεύτερο εξάμηνο του έτους, είναι παραδοσιακά κρίσιμο καθώς περιλαμβάνει την έναρξη της σχολικής περιόδου και τις Χριστουγεννιάτικες αγορές και αντιστοιχεί στο 65% των πωλήσεων του έτους.

"Ο Όμιλος JUMBO ανταποκρίθηκε με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, στις ιδιαίτερες και απαιτητικές συνθήκες της αγοράς που δημιουργήθηκαν από τα εξαιρετικά γεγονότα του πρώτου εξαμήνου του έτους, σε ολόκληρη την Βαλκανική χερσόνησο", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

"Τα αποτελέσματα του -θεωρητικά «πιο εύκολου» για τον Όμιλο- πρώτου εξαμήνου δείχνουν εντυπωσιακή ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού, στην πολιτική μείωσης των τιμών αλλά και της ταυτόχρονης αυστηρής επιλογής προϊόντων προς διάθεση που εξασφαλίζουν την άριστη σχέση τιμής - ποιότητας για το μέσο νοικοκυριό.

Η αύξηση του τζίρου του Ομίλου κατά 20% βελτίωσε την καθαρή κερδοφορία κατά 36%, παρά τη μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους. To δεύτερο εξάμηνο του έτους, είναι παραδοσιακά κρίσιμο καθώς περιλαμβάνει την έναρξη της σχολικής περιόδου και τις Χριστουγεννιάτικες αγορές και αντιστοιχεί στο 65% των πωλήσεων του έτους.

Η Διοίκηση του Ομίλου JUMBO λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τώρα πορεία των μεγεθών, τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, τα πρώτα στοιχεία από τις πωλήσεις κατά την σχολική περίοδο καθώς και τη δυσκολία πρόβλεψης της καταναλωτικής συμπεριφοράς κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο (οι -εμπορικά- πιο σημαντικοί μήνες), εκτιμά ότι η αύξηση των πωλήσεων πιθανό να κυμανθεί κοντά στα 12% έναντι της αρχικής εκτίμησης 15%.

Υπό τις σημερινές συνθήκες, η διοίκηση εκτιμά ότι η μείωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους θα είναι μικρότερη του 2% όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά +15% περίπου έναντι της αρχικής προσδοκίας για αύξηση κατά 10% περίπου.

Σημειωνεται οτι στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα παραμένουν κλειστά λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου, το ένα από τα δύο καταστήματα στη Λάρισα και το κατάστημα στην Καρδίτσα τα οποία -με βάση τα περυσινά στοιχεία- αντιστοιχούσαν περίπου στο 3% του ετήσιου τζίρου των καταστημάτων στην Ελλάδα. Η διοίκηση έχει λάβει μέριμνα για όλους τους εργαζόμενους της στις πληγείσες περιοχές".

Αναλυτικά τα Αποτελέσματα εξαμήνου

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν +20,01% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 και ανήλθαν σε 424,83 εκατ. Ευρώ από EUR 354,00 εκατ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 55,30% από 57,04% την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο επηρεαζόμενο από τα υψηλά ναύλα.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 146,49 εκατ. από EUR 115,78 εκατ. την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά + 26,52%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 106,45 εκατ. από EUR 78,56 εκατ., αυξημένα κατά 35,50%

Ρευστότητα

Κατά την 30.06.2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των EUR 388,60εκατ. έναντι EUR 522,48εκατ. κατά την 31.12.2022.

Η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη την ισχυρή και υγιή οικονομική της διάρθρωση προχώρησε τον Μάιο του 2023 στην προεξόφληση του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους EUR 200εκατ, έκδοσης 2018 και λήξης το 2026 χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλο κόστος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου, να προχωρήσει σε πρόσκληση των μετόχων της Jumbo σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Οκτωβρίου 2023 με θέμα την λήψη απόφασης για έκτακτη χρηματική διανομή, που θα αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ποσού μικτού 1,47 ευρώ ανά μετοχή.

Δίκτυο καταστημάτων

Τον Ιούλιο του 2023 ξεκίνησε η λειτουργεία του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Ρουμανία. Μέχρι το τέλος του 2023, αναμένεται να λειτουργήσουν:

  • ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στην πόλη Iasi (Ρουμανία)
  • ένα μισθωμένο υπερ-καταστήμα στο κέντρο του Plovdiv (Βουλγαρία) Κατά την 30η Ιουνίου 2023, ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 83 καταστήματα.

Τα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 16 στη Ρουμανία. Ο Όμιλος διέθετε ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μέσω συνεργασιών, είχε παρουσία με 35 καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ