Ανοδική κίνηση για την ελληνική μεταποίηση τον Αύγουστο - Στις 52,9 μονάδες ο PMI

Ανοδική κίνηση για την ελληνική μεταποίηση τον Αύγουστο - Στις 52,9 μονάδες ο PMI

Σταθερή ανάπτυξη της παραγωγής και των νέων παραγγελιών

Τα δεδομένα του Αυγούστου υπέδειξαν περαιτέρω σταθερή βελτίωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας PMI από την S&P Global. Η συνολική ανάκαμψη εξασθένησε ελαφρώς, ωστόσο εξακολούθησε να υποστηρίζεται από τις αυξήσεις της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης. Η αγοραστική δραστηριότητα αυξήθηκε επίσης, σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεχή μηνιαία αύξηση των αγορών εισροών. Η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης από αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού ενίσχυσε την εμπιστοσύνη σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή για το επόμενο έτος, και οδήγησε τις εταιρείες να εντείνουν τη δραστηριότητα προσλήψεων σε μια προσπάθεια αύξησης της παραγωγικής ικανότητας.

Κατ’ αναλογία με τη μεγαλύτερη μείωση της απόδοσης των προμηθευτών και τις αυξήσεις του κόστους της ενέργειας και των πρώτων υλών, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Παρά τον σταθερό ρυθμό αύξησης του κόστους, οι τιμές πώλησης παρέμειναν και πάλι στάσιμες σε γενικές γραμμές.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index® – PMI®) έκλεισε στις 52.9 μονάδες τον Αύγουστο, τιμή ελαφρώς χαμηλότερη από τις 53.5 μονάδες του Ιουλίου, υποδεικνύοντας σταθερή άνοδο των λειτουργικών συνθηκών των εταιρειών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Ο ρυθμός της συνολικής αύξησης ήταν ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του 2022 και συγκρίνεται ευνοϊκά με τον μέσο όρο που επί μακρόν έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας.

Η νέα έντονη αύξηση των νέων παραγγελιών στις εταιρείες του ελληνικού μεταποιητικού τομέα συνέβαλε στη βελτίωση σε όλο το εύρος του τομέα τον Αύγουστο. Οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν μετά τη συνεχιζόμενη ζήτηση και τις αναφορές ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες χρηματοδότησης στήριξαν τις ευκαιρίες για επενδύσεις. Ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του Ιουλίου, ωστόσο ήταν ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2022.

Οι συνθήκες ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού ήταν επίσης ευνοϊκές, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν για έκτο συνεχή μήνα. Ως εκ τούτου, οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν νέα αύξηση της παραγωγής. Η σταθερή ανάπτυξη της παραγωγής συνδέθηκε με τη μεγαλύτερη εισροή νέων παραγγελιών και την περαιτέρω μηνιαία βελτίωση των συνθηκών ζήτησης.

Τα στοιχεία του Αυγούστου υπέδειξαν τρίτη συνεχή μηνιαία επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών σε σχέση με τους Έλληνες κατασκευαστές, καθώς οι καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές επιμήκυναν τους χρόνους παράδοσης προμηθειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες κατέγραψαν νέα αύξηση του κόστους εισροών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος σε μια περίοδο τριών μηνών συνεχούς μείωσης. Οι υψηλότερες τιμές πρώτων υλών και το μεγαλύτερο κόστος ενέργειας αναφέρθηκαν ως παράγοντες αύξησης του πληθωρισμού. Ο ρυθμός αύξησης ήταν, σε γενικές γραμμές, σταθερός και ο εντονότερος που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο.

Παρ’ όλα αυτά, οι προσπάθειες για αύξηση των πωλήσεων και μετακύλιση προηγούμενων μειώσεων του κόστους οδήγησαν σε περαιτέρω γενικευμένη στασιμότητα των τιμών πώλησης τον Αύγουστο. Ο αντίστοιχος εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Παρά το μεγαλύτερο κόστος εισροών, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν και πάλι τις αγορές εισροών τον Αύγουστο. Η αγοραστική δραστηριότητα αυξήθηκε με σταθερό ρυθμό λόγω της μεγαλύτερης εισροής νέων παραγγελιών. Κατά συνέπεια, ο ρυθμός μείωσης των αποθεμάτων προμηθειών εξασθένησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων υποχώρησαν με τον δεύτερο δριμύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Οκτώβριο, λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν από τα υφιστάμενα αποθέματα ετοίμων προϊόντων.

Ο αριθμός των εργαζομένων στις εταιρείες του ελληνικού μεταποιητικού τομέα αυξήθηκε για έβδομο συνεχή μήνα, καθώς οι εταιρείες προσπάθησαν να αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα. Η σταθερή άνοδος βοήθησε να μετριαστεί η πίεση που ασκούνταν στις εταιρείες, καθώς ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών επανήλθε σε επίπεδα συρρίκνωσης.

Ο μεγαλύτερος όγκος νέων παραγγελιών υποστήριξε τις περισσότερο αισιόδοξες προσδοκίες των Ελλήνων κατασκευαστών σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή μέσα στο επόμενο έτος. Ο βαθμός εμπιστοσύνης βελτιώθηκε από το χαμηλό έξι μηνών του Ιουλίου, χάρη στις ελπίδες για περαιτέρω ευκαιρίες για επενδύσεις.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας, η Siân Jones, οικονομολόγος στην S&P Global Market Intelligence, είπε:

«Οι εταιρείες του ελληνικού μεταποιητικού τομέα εξακολούθησαν να καταγράφουν ανάπτυξη σε όλο το εύρος του τομέα τον Αύγουστο, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν περαιτέρω. Οι εταιρείες επωφελήθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης από πελάτες του εσωτερικού και του εξωτερικού, η οποία στήριξε τη βελτίωση της απόδοσης του τομέα.

Οι προσπάθειες για την ανακούφιση της πίεσης που ασκούνταν στην παραγωγική ικανότητα με την ενίσχυση της απασχόλησης ήταν επιτυχείς, καθώς ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών επέστρεψε σε επίπεδα συρρίκνωσης. Εν τω μεταξύ, οι αγορές εισροών εξακολούθησαν να αυξάνονται παρά τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης προμηθειών και την εκ νέου αύξηση του κόστους.

Το κόστος εισροών εκτινάχθηκε, καθώς αυξήθηκε με σταθερό ρυθμό μετά από μια σύντομη περίοδο μείωσης. Ωστόσο, προς το παρόν, η πίεση που δέχονται οι τιμές των πελατών παραμένει υποτονική, δεδομένου ότι οι τιμές εκροών παρέμειναν και πάλι αυτόν τον μήνα αμετάβλητες σε γενικές γραμμές. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις μας, ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αναμένεται να εξασθενήσει στο 3.8% το 2023.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ