ΒΙΣ: Διαψεύδει τα σενάρια για πώληση της εταιρείας η οικογένεια Ιωάννη Φιλίππου

ΒΙΣ: Διαψεύδει τα σενάρια για πώληση της εταιρείας η οικογένεια Ιωάννη Φιλίππου

H ΒΙΣ ΑΕ αποτελεί στρατηγική επένδυση για τον ευρύτερο όμιλο της οικογένειας του Ιωάννη Φιλίππου.

Στη διάψευση δημοσιεύματος περί επικείμενης πώλησης του 91,314% της ΒΙΣ που κατέχει η οικογένεια του Ιωάννη Φιλίππου σε αλλοδαπό όμιλο προχώρησε η εισηγμένη.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΒΙΣ:

Στις 27.07.2023 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δημοσίευμα, το οποίο υπό τον τίτλο «Έκρηξη επιχειρηματικών συμφωνιών στο χρηματιστήριο» και τον υπότιτλο «Μνηστήρας για την ΦΑΓΕ», ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό, ότι επίκειται η πώληση, και μάλιστα εντός του τρέχοντος έτους, του 91,314 % της εισηγμένης ΒΙΣ ΑΕ, που ανήκει στην οικογένεια του Ιωάννη Φιλίππου, σε αλλοδαπό Όμιλο και μάλιστα εντός του τρέχοντος έτους.

Κατόπιν επικοινωνίας μας με τον βασικό μας μέτοχο, ο οποίος είναι η εταιρία HQF AE, η οποία σήμερα συμμετέχει στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΙΣ ΑΕ με ποσοστό 91,314% και ελέγχεται από τον Ιωάννη Φιλίππου και τα τέκνα του, πληροφορηθήκαμε και με την σειρά μας ενημερώνουμε, ότι ο άνω βασικός μέτοχος ούτε έχει προβεί σε οιαδήποτε συμφωνία με οιονδήποτε τρίτο για πώληση του άνω πακέτου του στην ΒΙΣ ΑΕ, αλλά ούτε και έχει την πρόθεση πώλησης της ΒΙΣ ΑΕ, αντίθετα η ΒΙΣ ΑΕ αποτελεί στρατηγική επένδυση για τον ευρύτερο όμιλο της οικογένειας του Ιωάννη Φιλίππου.

Συνεπώς διαψεύδουμε το εν λόγω δημοσίευμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ