Πού κυμάνθηκαν οι μέσοι μισθοί στην Ευρώπη το 2023 - Ποια χώρα πληρώνει καλύτερα

Πού κυμάνθηκαν οι μέσοι μισθοί στην Ευρώπη το 2023 - Ποια χώρα πληρώνει καλύτερα

Οι διαφορές στις μέσες ετήσιες καθαρές αποδοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι εντυπωσιακά μεγάλες, ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη οι προσαρμογές

Οι μέσοι μισθοί στην Ευρώπη διαφέρουν σημαντικά, επηρεάζοντας τις αποφάσεις πρόσληψης και απασχόλησης. Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται σε κανονισμούς συγκεκριμένων χωρών, σε εργασιακούς νόμους, σε κλάδους της βιομηχανίας και στην οικονομική ανάπτυξη.

Οι χώρες της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης έχουν τις υψηλότερες μέσες καθαρές αποδοχές, ενώ οι χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης αναφέρουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά.

Πώς συγκρίνονται οι μέσες αποδοχές στην Ευρώπη;

Οι μέσες ετήσιες καθαρές αποδοχές υπολογίζονται αφαιρώντας τους φόρους εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από τις ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές και στη συνέχεια προσθέτοντας τα οικογενειακά επιδόματα. Οι διαφορετικές οικογενειακές καταστάσεις, όπως το αν είναι κανείς άγαμος ή παντρεμένος και ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών, επηρεάζουν τις καθαρές αποδοχές.

Η Ελβετία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με εντυπωσιακό μέσο ετήσιο καθαρό εισόδημα 85.582 ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της περιοχής, σύμφωνα με τη Eurostat, την επίσημη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Μετά την Ελβετία, η Ισλανδία και το Λουξεμβούργο ανέφεραν μέσες αποδοχές 53.885 € και 49.035 €, αντίστοιχα. Η Νορβηγία και η Ολλανδία κατέγραψαν επίσης καθαρές αποδοχές άνω των 45.000 ευρώ.

Ο μέσος όρος των καθαρών αποδοχών εντός της ΕΕ ήταν 28.217 €, που χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για σύγκριση. Χώρες όπως η Γαλλία (31.481 €) και η Σουηδία (33.926 €) υπερβαίνουν ελαφρώς τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ άλλες, όπως η Ιταλία (24.207 €) και η Ισπανία (23.568 €), υπολείπονται αυτού.

Μεταξύ των κορυφαίων οικονομιών της Ευρώπης, η Γερμανία είχε τις υψηλότερες καθαρές αποδοχές με 38.086 ευρώ. Το τελευταίο διαθέσιμο στοιχείο για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από το 2019, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση σύγκριση, αλλά ήταν 35.783 €, γεγονός που δείχνει τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όλα αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν τις σημαντικές εισοδηματικές διαφορές που υπάρχουν ακόμη και μεταξύ των πλουσιότερων χωρών της Ευρώπης.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, χώρες όπως η Τουρκία και η Βουλγαρία αναφέρουν τις χαμηλότερες μέσες ετήσιες καθαρές αποδοχές, με 8.968 € και 9.355 €, αντίστοιχα.

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία (11.105 €), η Κροατία (12.330 €) και η Ουγγαρία (12.456 €), βρίσκονται επίσης στο κατώτερο άκρο της κλίμακας αποδοχών.

Μισθοί προσαρμοσμένοι βάσει ΜΑΔ

Κατά την προσαρμογή για τα πρότυπα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ, PPS), το τοπίο αλλάζει ελαφρώς. Τα ΜΑΔ είναι μια τεχνητή νομισματική μονάδα που προσαρμόζεται για τις διαφορές στο επίπεδο τιμών μεταξύ των χωρών.

Η Ελβετία παραμένει η υψηλότερη με 47.403 PPS, αλλά η διαφορά με άλλες χώρες μειώνεται. Ο αριθμός αυτός υπογραμμίζει την ισχυρή οικονομική θέση και το υψηλό βιοτικό επίπεδο της Ελβετίας, ξεπερνώντας σημαντικά τα άλλα κράτη της περιοχής.

Μετά την Ελβετία, η Ολλανδία και η Νορβηγία παρουσιάζουν επίσης ισχυρές καθαρές αποδοχές με 38.856 ΜΑΔ και 36.288 ΜΑΔ, αντίστοιχα. Το Λουξεμβούργο και η Αυστρία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, αναφέροντας πάνω από 35.000 PPS.

Οι χώρες αυτές, που βρίσκονται κυρίως στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, επωφελούνται από ισχυρές οικονομίες, προηγμένες υποδομές και ευνοϊκή εργατική νομοθεσία, συμβάλλοντας στις υψηλές αποδοχές τους.

Χαμηλότερες καθαρές αποδοχές στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη

Αντίθετα, οι χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης αναφέρουν γενικά χαμηλότερες μέσες καθαρές αποδοχές σε όρους ΜΑΔ.

Η Σλοβακία, για παράδειγμα, έχει τις χαμηλότερες μέσες ετήσιες καθαρές αποδοχές σε 14.758 ΜΑΔ. Η Τουρκία (2022), η Λετονία και η Βουλγαρία ανήκουν επίσης στο χαμηλότερο άκρο του φάσματος, η καθεμία με λιγότερες από 16.000 ΜΑΔ.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τις οικονομικές ανισότητες εντός της ηπείρου, οι οποίες επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως η οικονομική ανάπτυξη, οι συνθήκες της αγοράς εργασίας και το κόστος ζωής.

Μεταξύ των κορυφαίων οικονομιών της Ευρώπης, η Γερμανία ξεχωρίζει με καθαρές αποδοχές 34.914 ΜΑΔ. Αν και τα τελευταία στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από το 2019, ανέφερε 29.757 ΜΑΔ, γεγονός που υποδηλώνει την ανταγωνιστική του θέση εντός της Ευρώπης.

Χώρες όπως το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Σουηδία έχουν επίσης καλές επιδόσεις, με αποδοχές που ξεπερνούν τις 30.000 PPS. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν την οικονομική σταθερότητα και το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο σε αυτές τις περιοχές.

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει πώς ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών και η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν σημαντικά τις καθαρές αποδοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ η κατάταξη ορισμένων χωρών μετατοπίζεται υπό αυτές τις διαφορετικές συνθήκες, οι συνολικές αλλαγές δεν είναι γενικά δραματικές.

Όλες αυτές οι διαφορές στις καθαρές αποδοχές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική ισότητα στην Ευρώπη. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ενδιαφερόμενοι φορείς λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα ευρήματα στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την εισοδηματική ανισότητα και να προωθήσουν την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ήπειρο.

Διαφάνεια των αμοιβών στην ΕΕ

Η ΕΕ προωθεί τη διαφάνεια των αμοιβών με νέους κανόνες που εγκρίθηκαν στις 24 Απριλίου 2023. Οι κανόνες αυτοί απαιτούν από τις εταιρείες να μοιράζονται πληροφορίες για τους μισθούς και να αντιμετωπίζουν κάθε μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων άνω του 5%. Η διαφάνεια των αμοιβών βοηθά τους εργαζόμενους να επιβάλουν το δικαίωμά τους για ίση αμοιβή και στοχεύει στην εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Πηγη: euronews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ