Δυσκολότερη η πλήρης σύνταξη στο ΙΚΑ από την 1/1/2012

Δυσκολότερη η πλήρης σύνταξη στο ΙΚΑ από την 1/1/2012
 Δύο αλλαγές που καθιστούν δυσκολότερη την πλήρη συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ φέρνει το νέο έτος. Αυξάνεται και ο απαιτούμενος αριθμός ενσήμων που πρέπει να συμπληρώσει ο εργαζόμενος αλλά και το όριο ηλικίας.

Οι ημέρες ασφάλισης, -συνολικά 10.500- αυξάνονται ανά 300 κάθε έτος και μέχρι να συμπληρωθούν οι 12.000 ημέρες το 2015. Εάν οι 10.500 ημέρες έχουν συμπληρωθεί (και με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας), μέχρι 31/12/2010, η συνταξιοδότηση γίνεται όποτε συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας. Αντίστοιχα, αν οι 10.500 ημέρες έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2011, η συνταξιοδότηση γίνεται όποτε συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας αλλά και τα 10.800 ένσημα.

Προσοχή: Δεν αναζητούνται συνεχώς αυξημένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις αλλά τα όρια ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών. Δηλαδή, αν συμπληρώσετε τα 10.500 ένσημα μέσα στο 2012, θα πάρετε σύνταξη όταν θα συγκεντρώσετε 11.100 ένσημα συμπληρώνοντας ταυτόχρονα το 59ο έτος της ηλικίας σας.

Εξαιρετικά χρήσιμος, θα σας φανεί ο ακόλουθος πίνακας:

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε.ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
201010.50058
201110.80058
201211.10059
201311.40060
201411.70060
201512.00060

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ