e-ΕΦΚΑ: Στην Διαύγεια η απόφαση για την έκδοση συντάξεων από δικηγόρους και λογιστές

e-ΕΦΚΑ: Στην Διαύγεια η απόφαση για την έκδοση συντάξεων από δικηγόρους και λογιστές

Για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης που παρέχει, ο e-ΕΦΚΑ μπορεί να συνεργάζεται με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, καθώς και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης δικηγόρων και λογιστών/φοροτεχνικών, οι οποίοι θα συνδράμουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων.

Συγκεκριμένα, η επιμόρφωση των πιστοποιημένων επαγγελματιών παρέχεται από τον e-ΕΦΚΑ χωρίς αντάλλαγμα.

Η επιμόρφωση καλύπτει το σύνολο των σχεδίων αποφάσεων και των βεβαιώσεων που συντάσσουν και εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες.

Για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης που παρέχει, ο e-ΕΦΚΑ μπορεί να συνεργάζεται με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, καθώς και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στην επιμόρφωση.

Το ειδικότερο αντικείμενο της συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

α. παροχή εκπαιδευτών/επιμορφωτών

β. παροχή ψηφιακής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

γ. παροχή χώρων για την διά ζώσης εκπαίδευση

δ. παραγωγή ή/και εμπλουτισμό εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσης, επιτρέπεται και σε ιδιωτικούς φορείς να παρέχουν υπηρεσίες επιμόρφωσης των πιστοποιημένων επαγγελματιών.

Ως φορέας πιστοποίησης ορίζεται ο e-ΕΦΚΑ και οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται από τον διοικητή του. Ο διοικητής μπορεί να αναθέσει μέρος των αρμοδιοτήτων αυτών σε έναν ή περισσότερους υποδιοικητές του e-ΕΦΚΑ. Η πιστοποίηση υποστηρίζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από πενταμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ και αποτελείται από μέλη που έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα ασφαλιστικού δικαίου και εκπαίδευσης. Ένα μέλος της Επιτροπής προτείνεται από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και ένα μέλος προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Κύκλοι πιστοποίησης-υποβολή αιτημάτων από επαγγελματίες

Πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πιστοποίησης, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ προσδιορίζει τον ανώτατο αριθμό των επαγγελματιών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στον κύκλο αυτό, βάσει των τεχνικών δυνατοτήτων για την παροχή επιμόρφωσης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Κάθε κύκλος πιστοποίησης εκκινεί με πρόσκληση προς υποβολή αιτημάτων, η οποία γίνεται με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και στις ιστοσελίδες olomeleia. gr και oe-e.gr. Η ανακοίνωση προσδιορίζει την έναρξη και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων και τον μέγιστο αριθμό αριθμό επαγγελματιών που μπορούν να συμμετάσχουν στον κύκλο πιστοποίησης. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας στα αιτήματα.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες olomeleia.gr και oe-e. gr δέχονται αιτήματα από τους ενδιαφερόμενους από την προσδιορισθείσα έναρξη της προθεσμίας μέχρι την προσδιορισθείσα λήξη αυτής. Αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται και μέσω αντίστοιχης πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ. Τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας στα αιτήματα.

Όταν ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον ανώτατο αριθμό των επαγγελματιών που μπορούν να συμμετάσχουν στον αντίστοιχο κύκλο πιστοποίησης, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί, τα αιτήματα ισχύουν αυτοδικαίως ως αιτήματα για τον αμέσως επόμενο διαθέσιμο χρονικά κύκλο πιστοποίησης.

Σε περίπτωση που προγραμματίζεται η διενέργεια περισσότερων κύκλων πιστοποίηση,ς παράλληλα ή σε κοντινή χρονική απόσταση, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων μπορεί να γίνει ενιαία και να παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να επιλέξουν κύκλο πιστοποίησης.

Στα αιτήματα των επαγγελματιών περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους, που θα αναγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών, μετά την επιτυχή πιστοποίησή τους, ο ΑΦΜ, καθώς και ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό ΙΒΑΝ, στον οποίο θα κατατίθεται η αποζημίωσή τους.

Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, αποκλείονται από τη συμμετοχή σε κύκλο πιστοποίησης αιτούντες οι οποίοι:

α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021,

β. έχουν ήδη πιστοποιηθεί και

γ. έχουν συμμετάσχει σε κύκλο επιμόρφωσης τους τελευταίους έξι μήνες, πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκάστοτε προθεσμίας για την υποβολή αιτημάτων, χωρίς όμως να έχουν πιστοποιηθεί.

Επιτρέπεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή περισσότερων του ενός κύκλων πιστοποίησης.

Οργάνωση επιμόρφωσης από τον e-ΕΦΚΑ
Η επιμόρφωση από τον e-ΕΦΚΑ διενεργείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αμέσως μετά την εγγραφή του υποψηφίου προς πιστοποίηση επαγγελματία σε κύκλο πιστοποίησης, αυτός λαμβάνει ηλεκτρονικά το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

Παρέχεται η δυνατότητα τουλάχιστον μίας ώρας σύγχρονης εκπαίδευσης (είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεκπαίδευσης) ανά 50 επιμορφούμενους επαγγελματίες ανά κύκλο πιστοποίησης. Οι εκπαιδευτές δέχονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης, ηλεκτρονικά μηνύματα των επιμορφούμενων επαγγελματιών, με τα οποία ζητούνται διευκρινίσεις σε σχέση με το αντικείμενο της επιμόρφωσης και αποστέλλουν προς όλους τους επιμορφούμενους επαγγελματίες κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πιστοποίησης τουλάχιστον δύο κείμενα με απαντήσεις στα πιο σημαντικά από τα ερωτήματα αυτά. Τα κείμενα αυτά προστίθενται στο συνοδευτικό υλικό της επιμόρφωσης. Η αποστολή του δεύτερου από τα κείμενα αυτά γίνεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

Διενέργεια εξετάσεων

Οι εξετάσεις για κάθε κύκλο πιστοποίησης διενεργούνται μόνο μία φορά εξ αποστάσεως σε ημέρα και ώρα που καθορίζει ο φορέας πιστοποίησης, ενώ λαμβάνονται όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα, για να διασφαλιστεί η ταυτοπροσωπία των εξεταζόμενων επαγγελματιών, καθώς και ότι οι εξεταζόμενοι δεν λαμβάνουν βοήθεια από τρίτους ούτε προσφεύγουν σε οποιασδήποτε μορφής βοηθήματα για τις απαντήσεις τους.

Η διάρκεια και οι λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων καθορίζονται από το φορέα πιστοποίησης, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 5. Μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων, δεν επιτρέπεται η υποβολή ή η διόρθωση απαντήσεων. Τα ερωτήματα λαμβάνονται από την τράπεζα ερωτημάτων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, επιτρέπεται σε πιστοποιημένο επαγγελματία να ζητήσει να εξεταστεί, αντί για τις εξετάσεις του κύκλου πιστοποίησης του e-ΕΦΚΑ στον οποίο ζήτησε να συμμετάσχει, σε εξετάσεις άλλου κύκλου πιστοποίησης, μετά από αίτημα του, που υποβάλλεται το αργότερο δύο ώρες πριν από την καθορισθείσα έναρξη των εξετάσεων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται δύο φορές.

Βαθμολόγηση-πιστοποίηση

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων γίνεται αυτοματοποιημένα και εξάγεται βαθμός αμέσως μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων.

Για κάθε ορθή απάντηση προστίθεται ένας βαθμός στη βαθμολογία του εξεταζομένου, σε περίπτωση που δεν παρέχεται απάντηση σε ερώτημα δεν προστίθεται ούτε αφαιρείται βαθμός και σε περίπτωση εσφαλμένης απάντησης αφαιρείται μισός βαθμός από τη βαθμολογία του εξεταζομένου.

Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί εξεταζόμενος, του οποίου η συνολική βαθμολογία υπολείπεται του 70% της μέγιστης βαθμολογίας. Επίσης, δεν πιστοποιούνται εξεταζόμενοι που έλαβαν βαθμολογία κατώτερη από τη βαθμολογία που έλαβε το 75% των υπόλοιπων εξεταζομένων της ίδιας εξέτασης.

Τέλος, αποκλείεται από τις εξετάσεις και δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε οποιονδήποτε κύκλο πιστοποίησης ή να εγγραφεί στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών, επαγγελματίας ο οποίος υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση σε σχέση με την ταυτοπροσωπία και την εν γένει ακεραιότητα των εξετάσεων. Ο αποκλεισμός γίνεται με απόφαση του φορέα πιστοποίησης.

Εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών

Μεταξύ άλλων, στην υπουργική απόφαση επισημαίνεται ότι, με διαπιστωτική πράξη του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από τη διενέργεια κάθε εξέτασης, οι επιτυχόντες εγγράφονται στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών. Η διαπιστωτική πράξη αυτού του άρθρου που εκδίδεται, μετά την πρώτη εξέταση, που γίνεται, σύμφωνα με την παρούσα, υπέχει και θέση διαπιστωτικής πράξης για την έναρξη λειτουργίας του ειδικού μητρώου πιστοποιημένων επαγγελματιών.

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πιστοποιημένων επαγγελματιών, ο e-ΕΦΚΑ ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α’ 137/2019).

Στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο

Στο μητρώο καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία των πιστοποιημένων επαγγελματιών:

α. Αύξων αριθμός μητρώου πιστοποιημένου επαγγελματία

β. Ημερομηνία πιστοποίησης

γ. Ονοματεπώνυμο

δ. Αριθμός μητρώου του οικείου επαγγελματικού συλλόγου

ε. Έδρα

στ. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που παρέχει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας.

Κυρώσεις

Εάν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις που αφορούν σε τρεις τουλάχιστον ασφαλισμένους, η πιστοποίησή του ανακαλείται με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ και διαγράφεται από το ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών.

Εάν, κατόπιν αποδοχής προσφυγής είτε του πιστοποιημένου επαγγελματία είτε του ασφαλισμένου, που έχει ασκηθεί κατά των πράξεων μεταρρύθμισης ή ανάκλησης συντάξεων της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, προκύψει ότι δεν είχε χωρήσει σφάλμα του πιστοποιημένου επαγγελματία, η πιστοποίηση του αποκαθίσταται αυτοδίκαια και επανεγγράφεται αμέσως εκ νέου στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών.

Εάν διαπιστωθεί ότι το σφάλμα ή οι ελλείψεις στις βεβαιώσεις που εκδίδει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας οφείλονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο, καλείται προς παροχή εξηγήσεων από το διοικητή του e-ΕΦΚΑ, με κλήση που επιδίδεται τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα παροχής των εξηγήσεων.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας δικαιούται να καταθέσει εντός της προθεσμίας αυτής ή μαζί με την εμφάνισή του για παροχή εξηγήσεων και έγγραφο υπόμνημα παροχής εξηγήσεων.

Μετά τις προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις ή, εάν αυτές δεν έχουν παρασχεθεί, μετά την πάροδο της προθεσμίας, που τάχθηκε, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, εάν εξακολουθεί να θεωρεί ότι συντρέχει δόλος ή βαρεία αμέλεια του πιστοποιημένου επαγγελματία.

Το ύψος του προστίμου επιβάλλεται με βάση την ένταση του πταίσματος που επέδειξε ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, την τυχόν υποτροπή του, καθώς και το ύψος των ποσών που καταβλήθηκαν ή θα μπορούσαν να καταβληθούν αχρεωστήτως.

Κατηγορίες αποφάσεων και βεβαιώσεων που δεν εκδίδονται ή συντάσσονται από πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες δεν εκδίδουν τις βεβαιώσεις και δεν συντάσσουν τα σχέδια αποφάσεων που προβλέπονται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, πλην αυτών που αφορούν τους πρώην φορείς: ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ