Είσαι κληρονόμος συνταξιούχου που δικαιούνταν αναδρομικά; Δες πως θα πάρεις έως και 5.000 ευρώ

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων - 170.000 οι δικαιούχοι ποσού της τάξεως των 170 εκατ. ευρώ.

Είσαι κληρονόμος συνταξιούχου που δικαιούνταν αναδρομικά; Δες πως θα πάρεις έως και 5.000 ευρώ

Σε εφαρμογή τέθηκε από αργά χθες το βράδυ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταβολή των αναδρομικών στους κληρονόμους συνταξιούχων οι οποίοι ήταν εν ζωή για μέρος ή για το σύνολο του διαστήματος από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016 και απεβίωσαν στη συνέχεια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 17/12/2020. Θα τους ζητηθούν τρία πιστοποιητικά. Αν τα διαθέτουν, τα επισυνάπτουν ηλεκτρονικά. Αν όχι, τους δίνεται χρονικό περιθώριο να επανέλθουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία και να τα προσκομίσουν μέχρι τις 28/02/2021. Το υπουργείο Εργασίας, έχει υπολογίσει ότι οι αιτήσεις θα φτάσουν στις 172.222 ενώ το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στους κληρονόμους, θα φτάσει στα 167,8 εκατομμύρια. Κατά μέσο όρο, ο κάθε κληρονόμος θα λάβει κοντά στα 1000 ευρώ. Θα υπάρξουν βέβαια και κληρονόμοι οι οποίοι θα λάβουν πάνω από 3000 ευρώ ακόμη και 5000 ευρώ

Αναλυτικά

Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξη τους την περίοδο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 μπορούν υποβάλλουν μέσω της υπηρεσίας τα στοιχεία και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την επιστροφή σε αυτούς των μειώσεων. Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.
Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα 3 πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς.
 2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη.
 3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών.

Αναλυτικά οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

 1. Είσοδος στην Εφαρμογή

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https:// apps.ika.gr/epistrofi1516/

Ο αιτών ανακατευθύνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα του gov.gr για να προχωρήσει σε πιστοποίηση μέσω του λογαριασμού TAXISnet που διαθέτει. Στη συνέχεια, συμπληρώνει τους προσωπικούς του κωδικούς TaxisNet για να γίνει η πιστοποίηση και επιλέγει «Είσοδος». Ακολούθως θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει το σύστημα, ώστε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Η εξουσιοδότηση δίδεται με το πάτημα πάνω στο σχετικό πεδίο. Ακολούθως θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει το σύστημα, ώστε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Η εξουσιοδότηση δίδεται με το πάτημα πάνω στο σχετικό πεδίο. Η είσοδος στην πλατφόρμα «Αναδρομικά Κληρονόμων» έχει ολοκληρωθεί

 1. Νέα Υποβολή

Μετά τη σύνδεση στην εφαρμογή, αν δεν υπάρχουν καταχωρημένες υποβολές, εμφανίζεται η οθόνη των προσωπικών του δεδομένων στην οποία ο αιτών καλείται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του και να προσθέσει όσα λείπουν.

Συγκεκριμένα:

 • Επώνυμο – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • Όνομα – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • Πατρώνυμο – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • ΑΦΜ – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • ΑΜΚΑ – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • Ημερομηνία Γέννησης – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 • Στοιχεία Επικοινωνίας – Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όσα από τα στοιχεία δεν έρχονται προσυμπληρωμένα
 • Διεύθυνση
 • Δήμος
 • ΤΚ
 • Email
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού – Ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει την επιθυμητή Τράπεζα και τον αριθμό ΙΒΑΝ. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τράπεζας του εξωτερικού με συμπλήρωση του κατάλληλου ΙΒΑΝ και του Bank Identification Number καθώς και την επισύναψη του απαραίτητου δικαιολογητικού
 • Τράπεζα
 • IBAN
 • Τράπεζα εξωτερικού (επιλογή check-box)
 • BIC/SWIFT Τράπεζας Εξωτερικού
 • ΙΒΑΝ τράπεζας εξωτερικού
 • Διεύθυνση Τράπεζας Εξωτερικού
 • Χώρα
 • Αποδεικτικό Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού Εξωτερικού

Ο αιτών έχει το δικαίωμα στην αίτησή του να συμπεριλάβει και τα ανήλικα τέκνα του, πιστοποιώντας τη σχέση συγγένειας συμπληρώνοντας τον ΑΜΚΑ τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα ανήλικα τέκνα, τα οποία ελέγχονται με βάση την ημερομηνία γεννήσεώς τους. Ο αιτών συμπληρώνει το ΑΜΚΑ του ανήλικου τέκνου που θα συμπεριλάβει στην αίτησή του κι αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος πιστοποίησης, καταχωρείται το τέκνο. Αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, ο αιτών αποθηκεύει τις καταχωρήσεις του προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και πατάει «Επόμενο».

 1. Στοιχεία θανόντος

Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του θανόντος, οι οποίοι ελέγχονται από το σύστημα. Αν υπάρχει η συγκεκριμένη καταχώρηση τότε προχωράει στο επόμενο βήμα, διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα λάθους και η ολοκλήρωση της αίτησης δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αφού πιστοποιηθούν ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του θανόντος, προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι η δημιουργία της αίτησης προς υποβολή, πατώντας το «Επόμενο».

 1. Υποβολή Δικαιολογητικών

Στον αιτών εμφανίζεται μια οθόνη όπου καλείται να επισυνάψει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να μπορέσει να συνεχίσει με την υποβολή της αίτησης. Αν έχει συμπεριλάβει και ανήλικα τέκνα στην αίτησή του, εμφανίζονται κι αυτά στο σημείο αυτό, με την υποχρέωση του αιτούντος να επισυνάψει και για τα ανήλικα τέκνα του τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιο συγκεκριμένα το «Πιστοποιητικό Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς». Αν υπάρχει αποποίηση της κληρονομιάς δεν συνεχίζει η διαδικασία της αίτησης.

Στη συνέχεια, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσίευση, ο αιτών καλείται να επισυνάψει το «Πιστοποιητικό Περί Μη Δημοσίευσης Διαθήκης». Σε αυτή τη περίπτωση ο αιτών συνεχίζει επιλέγοντας «Επόμενο» και περνάει στο επόμενο βήμα της υποβολής της αίτησης που είναι η συμπλήρωση των στοιχείων των πλησιέστερων συγγενών. Σε περίπτωση που υπάρχει δημοσίευση διαθήκης, τότε το επόμενο και τελευταίο βήμα της ολοκλήρωσης της υποβολής είναι η «Σύνοψη Υποβολής», το οποίο θα εξετάσουμε σε επόμενη ενότητα.

 1. Στοιχεία πλησιεστέρων συγγενών

Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δημοσίευση διαθήκης και ο αιτών έχει επισυνάψει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο προηγούμενο βήμα, καλείται σε αυτό το βήμα να συμπληρώσει τα στοιχεία των πλησιέστερων συγγενών που θα έχουν δικαίωμα στη κληρονομιά. Αν δεν υπάρχουν τέκνα και σύζυγος εν ζωή, τότε ο αιτών μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία λοιπών συγγενών με δικαίωμα στη κληρονομιά. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει συμπεριλάβει ανήλικα τέκνα στην αίτησή του, η ενότητα με τους λοιπούς συγγενείς μένει απενεργοποιημένη και δεν μπορεί να καταχωρήσει δεδομένα για αυτούς. Αφού καταχωρηθούν στοιχεία για πλησιέστερους συγγενείς, ο αιτών αποθηκεύει τις καταχωρήσεις του και καλείται να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό («Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών) για τη συνέχεια της ολοκλήρωσης της αίτησης, διαφορετικά δεν μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο βήμα. Πατώντας επόμενο μεταφέρεται στο επόμενο και τελευταίο στάδιο της υποβολής που είναι η σύνοψη.

 1. Σύνοψη υποβολής

Είναι το τελευταίο στάδιο πριν την οριστική υποβολή της αίτησης. Ο αιτών βλέπει μια συνοπτική εικόνα της αίτησής του και καλείται να πιστοποιήσει την εγκυρότητα όλων όσων έχει υποβάλει στην αίτησή του, επιλέγοντας μια υπεύθυνη ηλεκτρονική δήλωση του Ν1599/1986. Αν δεν επιλέξει την ηλεκτρονική δήλωση δεν μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της οριστικής υποβολής του. Πατώντας την «Υποβολή» έχει οριστικά πλέον υποβάλει την αίτησή του.

 1. Εμφάνιση αιτήσεων

Για κάθε υποβληθείσα αίτηση εμφανίζονται τα στοιχεία της που περιλαμβάνουν: το Κωδικό, την Ημερομηνία Υποβολής και τη Κατάσταση της αίτησης, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, το Ονοματεπώνυμο του αιτούντος καθώς και τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και το Ονοματεπώνυμο του θανούντος. Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα φιλτραρίσματος των υποβληθεισών αιτήσεων με βάση τα παρακάτω:

 • ΑΦΜ Αιτούντος
 • ΑΜΚΑ Αιτούντος
 • Επώνυμο Αιτούντος
 • Κατάσταση Αίτησης
 • Επιλέγοντας την «Νέα Υποβολή» μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία της δημιουργίας νέας αίτησης.
 1. Επεξεργασία της αίτησης

Ο αιτών μπορεί μέσα από το μενού «Οι Υποβολές μου», όπως περιγράψαμε στη προηγούμενη ενότητα, να δει μια λίστα με όλες τις αιτήσεις που έχει υποβάλει. Πατώντας πάνω στο ενεργοποιημένο πεδίο με το Κωδικό της Υποβολής (μπλε χρώμα), έχει τη δυνατότητα να δει μια ολοκληρωμένη εικόνα της αίτησής του με όλα όσα συμπλήρωσε, ακριβώς όπως στη σύνοψη υποβολής και επιπλέον να την επεξεργαστεί. Αφού εμφανιστεί η οθόνη με τη συγκεντρωτική εικόνα της αίτησής του, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει τυχόν δικαιολογητικά που δεν μπορούσε να επισυνάψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της υποβολής γιατί δεν τα είχε στη διάθεσή του. Με αυτό το τρόπο ο αιτών μπορεί να υποβάλει προσωρινά την αίτησή του χωρίς επισυναπτόμενα αρχεία, και μέσω αυτής της λειτουργίας, να επανέλθει όταν θα τα έχει στη διάθεσή του, να τα επισυνάψει ηλεκτρονικά και να υποβάλει οριστικά την αίτησή του.

Τα ποσά που θα λάβουν οι κληρονόμοι είναι οι εξής:

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟ

ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ

51.930

54.438.374,02

990,32

ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ)

1.483

1.769.657,89

1.126,50

ΙΚΑ

49.601

32.645.766,02

623,6

ΟΑΕΕ-ΤΣΑ

964

297.053,89

293,67

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

864

527.790,61

577,8

ΤΣΠΗΣΑΠ

302

427.301,86

1.336,69

ΤΑΠΑΕ

82

84.582,30

973,62

ΤΣΠΕΤΕ

1.290

1.504.160,41

1.103,14

ΤΣΠΤΕ

685

878.551,14

1.210,49

ΤΣΠΠΑΤΕ

1.081

1.657.996,61

1.447,13

ΤΑΠΙΛΤ

265

282.795,02

1.010,93

ΤΑΠΕΤΒΑ

181

191.389,65

1.011,78

ΤΑΠΟΤΕ

6.014

9.152.874,24

1.438,31

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

14.604

10.013.669,12

647,8

ΟΑΕΕ-ΤΑΕ

2.758

1.386.783,26

478,46

ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ

196

147.107,76

725,78

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

3.707

3.492.924,67

908,1

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

4.257

8.738.720,34

1.992,67

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

3.391

6.675.497,42

1.881,44

ΤΣΠΕΑΘ

331

554.336,05

1.667,24

ΤΑΙΣΥΤ

88

89.375,32

973,28

ΤΣΕΥΠΑ

129

103.323,76

755,07

ΤΣΕΥΠΘ

10

13.454,48

1.266,41

ΤΑΤΤΑΘ

203

294.673,15

1.367,33

ΤΑΠ-ΔΕΗ

5.649

11.488.562,75

1.915,50

ΟΓΑ

4.521

1.163.803,72

242,48

ΤΑΦΕΕΤ

8

5.884,66

695,43

ΤΑΑΞΤ

8

8.731,77

1.049,51

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ)

4

4.943,79

1.170,64

ΖΑΠΠΕΙΟ

1

1.655,21

1.557,78

ΟΠΣ-ΙΚΑ

3.218

2.120.303,30

622,28

ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

51

82.275,14

1.521,21

ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ

62

73.350,05

1.113,55

ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ

36

25.364,45

667,22

ΤΑΙΗΕΑΘ

11

72.623,69

6.266,29

ΕΤΑΤ-ΛΑΚ

4

2.531,50

615,71

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ

34

31.976,72

885,72

ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

11

6.024,88

521,55

ΝΑΤ

14.137

17.317.888,94

1.153,20

ΜΤΣ-ΣΥ

51

35.486,76

660,38

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ