Το ΙΚΑ έβγαλε σε ασφαλισμένη μικρότερη σύνταξη

Το ΙΚΑ έβγαλε σε ασφαλισμένη μικρότερη σύνταξη

Με παρέμβαση του Συνηγόρου διορθώθηκε εσφαλμένη συνταξιοδοτική απόφαση, η οποία προσδιόριζε αυθαίρετα την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, και εξαιτίας αυτού του λόγου χορηγούνταν μικρότερο ποσό σύνταξης.

Ασφαλισµένη που θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου υποστηρίζοντας ότι ο ασφαλιστικός της φορέας υπολόγισε λάθος το ποσό της σύνταξης ζηµιώνοντάς τη.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4336/2015, για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος αρχίζει από 1 Ιουλίου 2015 και εφεξής, χορηγείται µόνο το «οργανικό» ποσό, (το ποσό δηλ. που προκύπτει από τις σχετικές καταστατικές και γενικές διατάξεις), ακόµη και εάν το ποσό αυτό είναι µικρότερο από το προβλεπόµενο κατώτατο όριο. Έτσι σε µεγάλο αριθµό ασφαλισµένων, που υπήχθη στις διατάξεις του νέου νόµου, χορηγήθηκε ποσό σύνταξης πολύ µικρότερο από το προβλεπόµενο κατώτατο όριο.

Η εν λόγω ασφαλισµένη, υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης στις 30 Ιουνίου 2015, ηµεροµηνία που συνέπιπτε µε την τελευταία ηµέρα της ως εργαζόµενη. Όµως, µε απόφαση διευθυντή του αρµόδιου υποκαταστήµατος τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η αίτηση συνταξιοδότησης θεωρήθηκε ως πλασµατικά υποβληθείσα την 1 Ιουλίου 2015, επόµενη ηµέρα διακοπής της εργασίας της και έτσι η υποψήφια συνταξιούχος υπήχθη στις διατάξεις του νέου νόµου και της χορηγήθηκε σύνταξη πολύ µικρότερη από αυτή θα της χορηγείτο εάν η ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδότησης συνέπιπτε µε την πραγµατική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη µε πόρισµα που απηύθυνε στο υποκατάστηµα τόνισε ότι ως ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και κατά συνέπεια, ως ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδότησης, θα πρέπει να θεωρηθεί η 30η Ιουνίου 2015, η ηµεροµηνία που πράγµατι, (και όχι πλασµατικά), κατατέθηκε η αίτηση. Απλώς η χορήγηση της σύνταξης θα πρέπει, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις για τους εργαζόµενους συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, να ανασταλεί για µία µα ηµέρα (30 Ιουνίου 2015) επειδή την ηµέρα αυτή εργαζόταν

Μάλιστα η Ανεξάρτητη Αρχή υποστήριξε ότι η απόφαση να θεωρηθεί η αίτηση ως πλασµατικά υποβληθείσα µια ηµέρα αργότερα από την πραγµατική, µε συνέπεια την υπαγωγή της ασφαλισµένης στις νέες ρυθµίσεις, κινείται απολύτως εκτός του πλαισίου που ορίζουν τόσο οι ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, όσο και οι βασικές αρχές δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, ζήτησε δεν την άµεση αποκατάσταση της νοµιµότητας µε την τροποποίηση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Τελικά το πόρισµα του Συνηγόρου έγινε δεκτό στο σύνολο του, εκδόθηκε αναθεωρητική απόφαση µε την ορθή ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδότησης, και χορηγήθηκε στην ασφαλισµένη το νόµιµο ποσό σύνταξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ