Όλη η διαδικασία για ηλεκτρονική αίτηση για σύνταξη

Όλη η διαδικασία για ηλεκτρονική αίτηση για σύνταξη
Άνοιξε η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής συνταξιοδοτικής αίτησης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Μέσω αυτής της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση εξ ίδιου δικαιώματος (γήρατος), αναπηρίας ή λόγω θανάτου, για τον ΕΦΚΑ. Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τους εξής φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΑ και Γ.Λ.Κ. (Δημόσιο).

Με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Η επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος θα ξεκινήσει με την κατάθεση των ελλειπόντων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ.

Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr

Στην ιστοσελίδα του υπερ–ταμείου κύριας ασφάλισης (www.efka.gov.gr) υπάρχει στο κέντρο της πρώτης σελίδας το «παράθυρο» με τίτλο «κάντε ηλεκτρονικά αίτηση για συνταξιοδότηση». Ο ενδιαφερόμενος, στη συνέχεια, βρίσκεται μπροστά σε μία σελίδα που περιγράφει αναλυτικά τις οδηγίες για να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, οι τεχνικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν αναρτήσει δέκα βήματα για τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Αυτά είναι:

1) Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την κατηγορία της σύνταξης που επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση. Με την επιλογή αυτή, εμφανίζεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης καθώς και τα αντίστοιχα πεδία της.

2) Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου «Επιλέξτε τον τελευταίο φορέα ασφάλισης».

3) Στα ακόλουθα πεδία εμφανίζονται συμπληρωμένα τα εξής στοιχεία του ενδιαφερόμενου, όπως έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο του ΕΦΚΑ και δεν επιδέχονται αλλαγή: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Επώνυμο κατά τη Γέννηση. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι μεταβλητή και επιδέχεται διόρθωση.

4) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης που τον αφορούν. Τα πεδία που φέρουν τον αστερίσκο, είναι υποχρεωτικά και απαιτείται η συμπλήρωσή τους.

5) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποθηκεύσουν προσωρινά την αίτησή τους, πατώντας το εικονίδιο της προσωρινής αποθήκευσης. Η προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση επιδέχεται διορθώσεις – τροποποιήσεις από τους ενδιαφερόμενους, ως προς τα συμπληρωμένα πεδία, όσες φορές το επιθυμούν.

6) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά την αίτηση. Στη συνέχεια την αποθηκεύουν οριστικά, πατώντας το εικονίδιο της οριστικής αποθήκευσης. Έτσι, γνωστοποιείται ο αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία επεξεργασίας του αιτήματος, ως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για την επεξεργασία του αιτήματός τους. Η οριστικά αποθηκευμένη αίτηση, υποβάλλεται μία φορά και δεν τροποποιείται. Εάν διαπιστωθεί ότι έχει συμπληρωθεί λάθος η αίτηση, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί νέα. Σε αυτή την περίπτωση, εφιστάται η προσοχή στους ενδιαφερόμενους να ζητήσουν την ενεργοποίηση της σωστής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία, μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών τους.

7) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν το εικονίδιο της αναζήτησης, για την αναζήτηση προσωρινά ή οριστικά αποθηκευμένων αιτήσεων.

8) Εάν επιθυμούν να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση και είναι σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ παρακαλούν τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις οδηγίες εκτύπωσης του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο που έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους.

9) Εάν επιθυμούν να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, μετά την οριστική αποθήκευση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πατήσουν το εικονίδιο της εκτύπωσης.

10) Επιπλέον πατώντας το εικονίδιο της συνολικής εμφάνισης, εμφανίζονται όλα τα πεδία της αίτησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ