Ψαλίδι έως 15% στο εφάπαξ – κόβονται μισθοί και συντάξεις – οι οριστικές αποφάσεις για ασφαλιστικό και εργασιακό

Ψαλίδι έως 15% στο εφάπαξ – κόβονται μισθοί και συντάξεις – οι οριστικές αποφάσεις για ασφαλιστικό και εργασιακό
Και νέες δυσάρεστες εκπλήξεις εμπεριέχει το τελικό πακέτο μέτρων για τους μισθούς και τις συντάξεις. Ανακοινώθηκε ψαλίδι έως 15% στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων ενώ επιβάλλεται ειδική εισφορά 1% σε όλες τις συντάξεις του δημοσίου που θα υπερβαίνουν τα 800 ευρώ τον μήνα. Δείτε τους οριστικούς συντελεστές υπολογισμού του ΛΑΦΚΑ. Τι θα γίνει με το εφάπαξ
  • Ο νέος ΛΑΦΚΑ για τις κύριες συντάξεις

Από την υιοθέτηση των νέων μέτρων εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν από το σύνολο των Ταμείων, σύνταξη κάτω των 1.700€/μήνα. Με την αναπροσαρμογή των συντελεστών της Ειδικής Εισφοράς για όλες τις κύριες Συντάξεις πάνων από 1.700€/μήνα, οι μεταβολές του ποσοστού υπολογισμού κρατήσεων προκύπτουν από τον πίνακα που ακολουθεί:

Συνολικό Ποσό ΣύνταξηςΠαλαιά εισφοράΝέα εισφορά
(%)(%)
από 1.400,01 € έως 1.700,00 €33
από 1.700,01 € έως 2.000,00 €46
από 2.000,01 € έως 2.300,00 €57
από 2.300,01 € έως 2.600,00 €69
από 2.600,01 € έως 2.900,00 €710
από 2.900,01 € έως 3.200,00 €812
από 3.200,01 € έως 3.500,00 €913
από 3.500,01 € και άνω1014


Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, ένας συνταξιούχος (π.χ. ενός ταμείου ΔΕΚΟ ή Δημοσίου ή ΙΚΑ) που λαμβάνει σύνταξη 2.500 €/μήνα, μέχρι σήμερα το σύνολο της εισφοράς του ήταν 6% επί του συνόλου της σύνταξης δηλ. 150€/μήνα. Με την αναπροσαρμογή του συντελεστή ειδικής εισφοράς, η κράτηση θα αυξηθεί κατά 75€/μήνα και το σύνολο της κράτησης θα αυξηθεί στα 225€/μήνα. Στο σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας Σύνταξης, το 5% (ήτοι 161.890 συνταξιούχοι), λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.700€/μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

  • Έκτακτη ειδική εισφορά επί του συνολικού ποσού της κυρίας σύνταξης για τους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών και για ποσά άνω των 1.700 ευρώ/μήνα.

Η επιβολή της ειδικής εισφοράς για συνταξιούχους κάτω των 60 ετών και άνω των 1.700 ευρώ, δεν θίγει:

  1. Τους συνταξιούχους που προέρχονται είτε από υποχρεωτική ή και αυτοδίκαιη απόλυση (π.χ. συνταξιούχοι σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων).
  2. Τις μητέρες με ανήλικα τέκνα οι οποίες έλαβαν σύνταξη βάσει ειδικών ασφαλιστικών διατάξεων πριν το 60ο έτος ηλικίας.

Η ειδική εισφορά αφορά κατά κύριο λόγο τις κατηγορίες εκείνων ασφαλισμένων, όπως:

  1. Συνταξιούχοι των ΔΕΚΟ με χρήση ειδικών διατάξεων συνταξιοδότησης πριν το 60 έτος ηλικίας, καθώς και των ευνοϊκών διατάξεων της εθελουσίας εξόδου.
  2. Συνταξιούχοι του Δημοσίου Τομέα με ηλικία συνταξιοδότησης μικρότερη του 60ου έτους

Τα ποσοστά της ειδικής εισφοράς υπολογίζονται βάσει του σχετικού πίνακα:

Συνολικό Ποσό σύνταξης (μετά την παρακράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ)Ποσοστό παρακράτησης (%)
από 1.700,01 € έως 2.300,00 €6%
από 2.300,01 € έως 2.900,00 €8%
από 2.900,01 € και πάνω10%


Ένας συνταξιούχος 57 ετών, ο οποίος βγήκε στην σύνταξη κάνοντας χρήση ειδικών διατάξεων (π.χ. λόγω εθελουσίας), ο οποίος λαμβάνει σύνταξη 2.000€, θα επιβαρυνθεί:
α) από την αύξηση της εισφοράς υπέρ του ΑΚΑΓΕ (από τον συντελεστή 5% στο 7%) με 40 € (δηλ. από 100 € κράτηση, σε 140€ κράτηση),
β) από την θέσπιση ειδικής εισφοράς 6% για συντάξεις 1.700-2.300€/μήνα (μετά την κράτηση της εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ) 112€/μήνα.
Σε σύνολο κρατήσεων η μείωση στη μηνιαία σύνταξή του θα φθάσει τα 152€/μήνα.

  • Ειδική κλιμακωτή εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300€,

Για το σύνολο των επικουρικών ταμείων, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 300€/μήνα είναι 235.800 και οι οποίοι αποτελούν το 23,18% του συνόλου των συνταξιούχων των επικουρικών ταμείων (σύνολο 1.017.000 συνταξιούχοι.) Τα ποσοστά της ειδικής κλιμακωτής εισφοράς υπολογίζονται βάσει του σχετικού πίνακα:

Συνολικό Ποσό Επικουρικής σύνταξηςΠοσοστό Παρακράτησης (%)
Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €3
Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €4
Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €5
Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €6
Για συντάξεις από 501,01 € έως 550,00 €7
Για συντάξεις από 551,01 € έως 600,00 €8
Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €9
Για συντάξεις από 651,01 € και πάνω10


Ένας συνταξιούχος ο οποίος λαμβάνει επικουρική σύνταξη ύψους 610 €/μήνα, θα συνεισφέρει με την έκτακτη ειδική εισφορά επί των επικουρικών συντάξεων, ποσοστό 10% (δηλ. 61 €/μήνα). Επικουρική σύνταξη μετά τον υπολογισμό της εισφοράς 549 €/μήνα.

Εφάπαξ
Για να χρηματοδοτηθεί το εφάπαξ, ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

  • μείωση κατά 10% των ΕΦΑΠΑΞ του δημοσίου τομέα και κατά 15% των ΕΦΑΠΑΞ του ευρύτερου δημοσίου τομέα, δηλ. μια μείωση μεταξύ 4.000-5.000€ για τους εργαζομένους του δημοσίου και 10.000-15.000€ για τους εργαζομένους στις ΔΕΚΟ.
  • Θέσπιση εισφοράς 1% επί του ΤΠΔΥ σε όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα, για την χρηματοδότηση του συστήματος απονομής ΕΦΑΠΑΞ. Δηλ. ένας δημόσιος υπάλληλος με μικτό μισθό 1.500€/μήνα, θα συνεισφέρει κατά 15 €/μήνα για την στήριξη του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος
  • Θέσπιση ειδικής εισφοράς στους συνταξιούχους του Δημοσίου πάνω από 800€/μήνα ύψους 2%. Ένας συνταξιούχος του δημοσίου με σύνταξη 1.000 €/μήνα, θα καταβάλει ως ειδική εισφορά το ποσό των 20€/μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ