Ξεμπλόκαρε η καταβολή του εφάπαξ

Ξεμπλόκαρε η καταβολή του εφάπαξ
Από την περασμένη Παρασκευή άρχισαν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς τα ειδοποιητήρια (κοινοποιήσεις) για τη χορήγηση του εφάπαξ στους πρώτους 3.750 δικαιούχους που περιμένουν στην ουρά εδώ και τρία χρόνια.

Από το ποσό της δόσης που προορίζεται για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

Α) δόθηκαν στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω 33.000.000 ευρώ,

Β) στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων υπαλλήλων 35.000.000 ευρώ.

Γ) και στο ΙΚΑ (τηρείται λογαριασμός εφάπαξ για τους υπαλλήλους) σαν πρώτη δόση 6.423.000 ευρώ.

Τα ποσά πρέπει να απορροφηθούν-ενταλματοποιηθούν μέχρι 29/7/2016.

Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση από το υπουργείο θα ανέλθει συνολικά μέχρι και τον Ιούνιο του 2017 στα 1.594 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου του 2016 έχουν ως εξής:

1.1.500 περίπου εφάπαξ για το ΤΠΔΥ
2.1.000 περίπου εφάπαξ για το ΤΑΥΤΕΚΩ
3.250 περίπου εφάπαξ για τον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν το ένταλμα από τα υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, προσκομίζοντας εκκαθαριστικό της εφορίας και ταυτότητα.

Η απονομή των 62.000 εφάπαξ που εκκρεμούν από τον Σεπτέμβριο του 2013 θα γίνει σταδιακά.

Ειδικότερα το ταμείο πρόνοιας του Δημοσίου έλαβε αυτές τις ημέρες και τη δεύτερη δόση, άλλα 35 εκατ. ευρώ τα οποία θα καλύψουν άλλους 1500 δικαιούχους ενώ τον Σεπτέμβριο θα λάβει 40 εκατ. για να πληρωθούν άλλοι 2.000 συνταξιούχοι.

Οι περικοπές εκτιμάται ότι θα αγγίξουν το 20% σε εφάπαξ πρώην ΔΕΚΟ, ενώ και στο Δημόσιο οι μειώσεις θα φθάσουν 15%-18%. Αντίθετα αυξημένο κατά 5% ως και 10% είναι το ποσό του εφάπαξ για τους εμποροϋπαλλήλους.

Το εφάπαξ για τον χρόνο ασφάλισης από την 1.1.2014 και μετά θα υπολογίζεται με βάση τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης και για τον χρόνο πριν από την 1.1.2014 το ποσό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από δύο τμήματα και θα προκύπτει από έναν περίπλοκο μαθηματικό τύπο.

Για μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του 60% των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Για τον υπολογισμό της παροχής λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές της πενταετίας έως και την 31.12.2103.

Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους με εισφορά 4% για τον υπολογισμό του εφάπαξ λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ασφαλιστικών εισφορών κατηγοριών ασφάλισης επί των οποίων επιβλήθηκαν οι εισφορές την τελευταία πενταετία ως 31/12/2013.

Σύμφωνα με παράγοντες της ασφάλισης το νέο εφάπαξ ποσό ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και την κατηγορία εκπαίδευσης διαμορφώνεται ως εξής:

Έτη ασφάλισης Νέο ποσό εφάπαξ
Π 35 33.973 ευρώ
ΠΕ 30 27.540 ευρώ
ΠΕ 25 21.255 ευρώ
ΔΕ 35 28.774 ευρώ
ΔΕ 30 23.306 ευρώ
ΔΕ 25 17.985 ευρώ
ΥΕ 35 24.637 ευρώ
ΥΕ 30 19.951 ευρώ
ΥΕ 25 15.405 ευρώ

πηγή: newmoney.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ