ΕΒΕΑ: 8 στους 10 θεωρεί λάθος την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών

ΕΒΕΑ: 8 στους 10 θεωρεί λάθος την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών
Το 80% των πολιτών θεωρούν πως ενδεχόμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών θα αποτελέσει αντικίνητρο για προσλήψεις και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε απολύσεις. Αυτό προκύπτει από την πρώτη έρευνα για το «Οικονομικό Βαρόμετρο» του ΕΒΕΑ του 2016, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25-29 Ιανουαρίου σε δείγμα 1000 ατόμων από την εταιρεία ALCO.

Δίνοντας την έρευνα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος σχολίασε: «Από τη νέα έρευνα του ΕΒΕΑ προκύπτει δυστυχώς ότι ο δείκτης αισιοδοξίας για την οικονομία έχει επιστρέψει στα αρνητικά επίπεδα των περασμένων ετών, όταν η οικονομική κρίση βρισκόταν σε όξυνση.

Το γεγονός αυτό δικαιολογεί βέβαια και την αρνητική αξιολόγηση της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων όσο και για την κατάρτιση ενός νέου ασφαλιστικού. Για το ασφαλιστικό οι οχτώ στους δέκα συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δε θα συμβάλλει στη συρρίκνωση της ανεργίας αλλά, αντιθέτως, θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για απολύσεις.

Επιπλέον, το 62% των πολιτών θεωρούν ότι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση για την προσέλκυση επενδύσεων είναι μη αποδοτική έως και λανθασμένη».

Αναλυτικά:

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων η οποία αγγίζει το 80%, θεωρεί πως μια ενδεχόμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών θα αποτελέσει αντικίνητρο για τη δημιουργία προοπτικών μείωσης της ανεργίας, και πιο άμεσα, ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε απολύσεις. Επιπλέον, το 10% θεωρεί πως η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δεν αποτελεί αντικίνητρο, ενώ το 10% επέλεξε να μην συμμετάσχει.

Στο ερώτημα σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων, και εδώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα το 62%, θεωρεί πως η κυβερνητική πολιτική ακολουθεί λανθασμένη πορεία με αρνητικές επιπτώσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας. Το 17% των συμμετεχόντων είναι σύμφωνο με την πολιτική της κυβέρνησης ενώ, λόγω της τεχνικής φύσης του ερωτήματος, είναι αξιοσημείωτο το υψηλό ποσοστό του 21% των συμμετεχόντων που επέλεξε να μην συμμετάσχει στο ερώτημα αυτό.

Στα ερωτήματα που παραδοσιακά θέτει το ΕΒΕΑ σε κάθε βαρόμετρο, και πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα αναφορικά με τον δείκτη αισιοδοξίας των πολιτών για την πορεία των δημοσίων οικονομικών, το 80% των πολιτών διατηρεί απαισιόδοξη στάση με σχεδόν μηδενική βελτίωση από το προηγούμενο ποσοστό του Νοεμβρίου, ενώ το 14% είναι αισιόδοξοι για μια επικείμενη βελτίωση και το 6% επέλεξε να μην συμμετάσχει.

Στο ερώτημα σχετικά με τον προσωπικό δείκτη αισιοδοξίας, το 79% των συμμετεχόντων είναι απαισιόδοξοι για την πορεία των προσωπικών τους οικονομικών, ενώ το 15% των συμμετεχόντων είναι αισιόδοξοι και το 6% αποφάσισε να μην συμμετάσχει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ