Πότε καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Πότε καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ
Την ημερομηνία καταβολής των Οικογενειακών Επιδομάτων ανακοίνωσε ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015 θα καταβληθούν τα ΟικογενειακάΕπιδόματα Δ’ τριμήνου 2015 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και ΕιδικόΕπίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) στους δικαιούχους πουυπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι 25-11-2015 και πληρούν τιςπροϋποθέσεις.

Η πληρωμή αυτή αφορά 715.703 δικαιούχους και η συνολική δαπάνηανέρχεται στο ποσό των 182.826.458,68 €.

Όσοι από τους δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν αίτηση Α21έως τις 25-11-2015 και δεν τους καταβληθεί το επίδομα μπορούν να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr ), στην ειδικήεφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να
ενημερωθούν για το λόγο μη πληρωμής τους και τα δικαιολογητικά πουπρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ.

Η πληρωμή των οικογενειακώνεπιδομάτων σε αυτούς τους δικαιούχους θα γίνει μετά την προσκόμισηκαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες τουΟργανισμού (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ