Όλη η απόφαση για τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Όλη η απόφαση για τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε τον Αύγουστο και αφορά στη σταδιακή αύξηση των ορίων Ηλικίας Συνταξιοδότησης στα 62 χρόνια με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 χρόνια με λιγότερα ένσημα.

Το υπουργείο Εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης δημοσίευσε την απόφαση με θέμα«Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωναμε τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2ου ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)».

Σημειώνεται ότι η μετάβαση στα νέα αυξημένα όρια ηλικίας θα ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια (έως το 2022). Ειδικότερα, με την απόφαση καταργούνται οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ ακόμη και στο ΙΚΑ (πλήν των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων). Έτσι, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και ελεύθεροι επαγγελματίες με 35ετία, άνδρες σε ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών με 25ετία, γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.000 ένσημα και άνδρες με 10.500, μητέρες ανηλίκων και συνολικά περίπου 150.000 ασφαλισμένοι θα υποστούν επιβάρυνση από 6 μήνες μέχρι και 17 χρόνια.

Πρόκειται για ασφαλισμένους που μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη ή πλήρη πριν τα 67 ή τα 62 και δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα έως τις 18/8/2015.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο συνημμένο αρχείο από κάτω