Τι αλλάζει στους μισθούς του δημοσίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Τι αλλάζει στους μισθούς του δημοσίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
Ανατροπές «φωτιά» στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπει το σχέδιο που εξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποιο θα κλειδώσει τέλος του μήνα και θα αφού ψηφιστεί θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2016.

Κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας – έως και 12 χρόνια, ενώ «χαμένοι» θα είναι οι υπάλληλοι που διαθέτουν αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας αφού θα δουν τους μισθούς τους να παγώνουν λόγω της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς. Με το νέο νόμο για το μισθολόγιο του Δημοσίου θα πραγματοποιηθεί επανακατάταξη όλων των υπαλλήλων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, αφού θα αποσυνδεθεί το μισθολόγιο από το βαθμολόγιο.

Για παράδειγμα υπάλληλος τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχει προσληφθεί το 2010 και έχει περάσει το διετές δοκιμαστικό στάδιο σήμερα λαμβάνει ακόμα τον εισαγωγικό μισθό των 1.037 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο ο υπάλληλος θα καταταγεί στο 2ο μισθολογικό κλιμάκιο των υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς θα του αναγνωριστούν πέντε χρόνια προϋπηρεσίας. Σύμφωνα με το σενάριο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για αυξήσεις της τάξης του 3% ανά διετία στους ΠΕ και ΤΕ τότε ο υπάλληλος του παραδείγματος θα λάβει αύξηση 63 ,15 ευρώ και βασικό μισθό 1.100 ευρώ.

Αντίστοιχα υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που το 2012 σταμάτησε στο τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού Ε με 8 χρόνια προϋπηρεσία λαμβάνει βασικό μισθό 1.187 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί στο 5ο μισθολογικό κλιμάκιο και θα λάβει βασικό μισθό 1.202 ευρώ και αύξηση 15 ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης σύμφωνα με πληροφορίες είναι να αποδώσει τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που το δικαιούνται με βάση το νέο μισθολόγιο από το 2016 αλλά λόγω του υψηλού κόστους θα δοθούν - εάν τελικά κλειδώσει η συγκεκριμένη διάρθρωση του μισθολογίου- σε βάθος τετραετίας.

Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής το νέο μισθολόγιο περιλαμβάνει:

Αποσύνδεση των αυξήσεων από το βαθμολόγιο

Οι μισθολογικές αυξήσεις θα αποδίδονται με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας και όχι με βάση τον βαθμό που καταλαμβάνει ένας υπάλληλος.

Η βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων που αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες θα αφορά μόνο τη δυνατότητα που θα έχουν οι εργαζόμενοι να καταλάβουν θέσεις ευθύνης.

Αλλαγή κλιμάκων ανά διετία και τριετία

Για τις κατηγορίες υπαλλήλων ΥΕ και ΔΕ το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει 13 μισθολογικά κλιμάκια τα οποία θα αποδίδουν ωριμάνσεις στους βασικούς μισθούς ανά τριετία.

Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει 19 μισθολογικά κλιμάκια, που θα αποδίδουν αυξήσεις ανά διετία.

Με τη διαφορά ωρίμανσης των μισθών επιτυγχάνεται το «άνοιγμα της ψαλίδας» μεταξύ προσοντούχων και εργαζομένων με χαμηλότερα προσόντα, που έχουν ζητήσει οι δανειστές.

Διατηρείται στη μείωση του μισθού η προσωπική διαφορά

Βασικός πυλώνας θα είναι η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στην περίπτωση που με το νέο μισθολόγιο υπάρχει ονομαστική μείωση του βασικού μισθού. Ο υπάλληλος θα διατηρεί στις αποδοχές του το πλεονάζον ποσό ως προσωπική διαφορά.

Αύξηση 50 έως 100 Ευρώ στο επίδομα θέσης

Στη λογική του «ανοίγματος της ψαλίδας» μεταξύ προσοντούχων και μη προσοντούχων υπαλλήλων, που έχουν ζητήσει τα τεχνικά κλιμάκια των εταίρων, συζητείται και η αύξηση κατά 50 - 100 Ευρώ των επιδομάτων θέσης ευθύνης, που λαμβάνουν οι Προϊστάμενοι.

Παραμένουν τα τέσσερα επιδόματα

Τα 4 επιδόματα που αποδίδονται στους δημοσίους υπαλλήλους (οικογενειακή παροχή, επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών, ανθυγιεινής εργασίας και επίδομα θέσης ευθύνης) παραμένουν ως έχουν.

Επίσης, στόχος της Κυβέρνησης είναι να διατηρήσει τους ίδιους εισαγωγικούς μισθούς που ισχύουν σήμερα, πάνω στους οποίους θα «χτιστεί» το νέο μισθολόγιο.