Πώς θα εξασφαλίσετε επιτόκιο… μηδέν για τα χρέη σας

Πώς θα εξασφαλίσετε επιτόκιο… μηδέν για τα χρέη σας
Χρωστάτε λιγότερα από 5000 ευρώ; Ο νέος νόμος σας αφήνει ένα περιθώριο να διατηρήσετε το μηδενικό επιτόκιο. Ωστόσο αυτό δεν θα γίνει αυτόματα. Αφενός θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και αφετέρου θα πρέπει να είστε σε θέση να το αποδείξετε και μάλιστα «εδώ και τώρα».

Η εγκύκλιος που εξέδωσε χθες το ΙΚΑ αποτελεί …ωδή στη γραφειοκρατία και στην ταλαιπωρία. Όσοι χρωστούν κάτω από 5000 ευρώ στο ασφαλιστικό ταμείο θα πρέπει μέχρι τις 14 Οκτωβρίου –δηλαδή μέσα σε πέντε ημέρες- να σπεύσουν στα ασφαλιστικά ταμεία και να αποδείξουν –προφανώς προσκομίζοντας το Ε9 και το Ε1 της εφορίας- ότι πληρούν τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια. Γιατί άραγε το ΙΚΑ να μην ερχόταν σε μια συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών ώστε να αντλήσει όλες τις πληροφορίες και να τελειώσει η ιστορία χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση χιλιάδων οφειλετών; Ουδείς γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση, να τι αναφέρει η σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε χθες

Από την 1ηΝοεμβρίου αυξάνεται το επιτόκιο υπολογισμού των προσαυξήσεων σε όσους εντάχθηκαν στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Η ημερομηνία καθορίζεται με εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ. Από το επιτόκιο του 5% μπορούν να γλιτώσουν μόνο όσοι οφείλουν λιγότερα από 5000 ευρώ. Για να συμβεί αυτό όμως, θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι την ημερομηνία που προαναφέρθηκε μια σειρά από δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. Το μόνο… θετικό στοιχείο που προκύπτει από την εγκύκλιο είναι η μείωση του επιτοκίου υπολογισμού των προσαυξήσεων για όσους έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση (των 12 δόσεων) από 8% που είναι σήμερα σε 5%.

Το επιτόκιο, με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, υπολογίζεται πλέον με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως. Αυτό σημαίνει:

1.Χαμηλότερες επιβαρύνσεις για όσους έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση

2.Περισσότερες επιβαρύνσεις για όσους εντάχθηκαν στις δύο τελευταίες ρυθμίσεις του 2014 και του 2015 (καθώς το επιτόκιο θα αυξηθεί από 4,61% και 3% σε 5%

αντίστοιχα). Όλες οι αλλαγές των επιτοκίων θα γίνουν από την 01/11.

Όσοι οφείλουν λιγότερα από 5000 ευρώ έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν μηδενικό επιτόκιο εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις και εφόσον σπεύσουν βεβαίως μέσα στις επόμενες ημέρες στα ασφαλιστικά ταμεία. Η απόφαση ορίζει ότι «για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000€ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση στη ρυθμισμένη οφειλή, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκομίσει εντός διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως 14/10/2015, στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι:

• Το ποσό κύριας οφειλής που υπάγεται στις διατάξεις ρύθμισης του Ν.4321/2015 υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού εισοδήματος του.

• Η ακίνητη περιουσία του όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000€:

Εκτός από την αλλαγή του επιτοκίου, ο πρόσφατος νόμος προβλέπει και την αλλαγή του αριθμού των δόσεων μέτρο που επίσης μπορεί να προσαυξήσει τις μηνιαίες καταβολές. Επί του θέματος, η εγκύκλιος ουσιαστικά παραπέμπει στην έκδοση υπουργικής απόφασης καθώς αναφέρει ότι «παρέχεται στα αρμόδια, για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση, όργανα η δυνατότητα μετά από έλεγχο και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να προβαίνουν σε μείωση του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης, εάν μετά τον έλεγχο αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερόμενων θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση οι διατάξεις της οποίας θα σας κοινοποιηθούν με την έκδοση της».