Ποιους δικαιούχους πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε 4 ημέρες

Ποιους δικαιούχους πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε 4 ημέρες
Πληρωμές ύψους 19.471.659,44 ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα 15 έως 18 Σεπτεμβρίου, όπως γνωστοποιεί το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικά, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 1- ΕΓΤΑΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΟ 112 -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

243.000,00

ΜΕΤΡΟ 121 -ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

1.915.123,77

ΜΕΤΡΟ 123. - Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα

2.079.171,39

ΜΕΤΡΟ 125 -ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

1.996.116,65

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

5.712.269,03

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 1

11.945.680,84

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 2 - ΕΓΤΑΑ ΔΑΣΩΣΗ

421.461,03

ΜΕΤΡΟ 226 - Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης

181.624,59

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

50.902,63

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

354.818,77

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔ.ΕΛΑΙΩΝΑ

1.345.458,20

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ

2 2.354.265,22

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 - ΕΓΤΑΑ

ΜΕΤΡΟ 321 ΠΟΙΟΤ.ΖΩΗΣ ΑΓΡ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ

199.693,06

ΜΕΤΡΟ 322 - Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών

61.893,90

ΠΔΕ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΑΞΟΝΑΣ 3

578.546,47

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ

3 840.133,43

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 4 - ΕΓΤΑΑ LEADER ΟΜ.ΤΟΠ.ΔΡΑΣΗΣ

1.086.357,84

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ

4 1.086.357,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΑΑ

16.226.437,33

ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

1.172.129,20

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ

95.892,86

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

92.188,25

ΠΡΟΓΡ. ΔΡΑΣΤ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΦΟΡΕΩΝ

364.099,75

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΕΝΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ

228.959,32

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

431.715,71

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

2.384.985,09

ΠΛΗΡΜΕΣ ΕΤΑ 2007-2013

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΑ

812.140,52

ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ

48.096,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.471.659,44