Πάνω από 200.000 οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση

Πάνω από 200.000 οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση
Μια ημέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα του ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τις 200.000, από τις οποίες ιδιωτικά υποβλήθηκαν οι 91.851 ενώ σε ΚΕΠ οι 121.046.

Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν την επιδότηση σίτισης (84.442), ακολουθούν αυτές που αφορούν το επίδομα ενοικίου (2.610) και τελευταίες είναι αυτές για την δωρεάν επανασύνδεση ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρική ενέργειας (1.569).

Επίσης μεγάλος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που αφορά συνδυασμό των παροχών που σχετίζονται με το ρεύμα και την επιδότηση σίτισης (59.918), ακολουθεί ο συνδυασμός που αφορά το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης (20.529) και τελευταίος είναι ο συνδυασμός που αφορά τις παροχές που σχετίζονται με το ρεύμα και το επίδομα ενοικίου (936).

Αρκετά υψηλός είναι αριθμός που αφορά τον συνδυασμό και των τριών παροχών (42.893).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ