Σύνταξη με μειωμένα όρια ηλικίας για 130.000 γονείς - Ποιους αφορά

Σύνταξη με μειωμένα όρια ηλικίας για 130.000 γονείς - Ποιους αφορά
Την πόρτα εξόδου στη σύνταξη με μειωμένα όρια ηλικίας μπορούν να ανοίξουν 130.000 γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα.

Σημειώνεται ότι κερδισμένες είναι οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012, αλλά και οι πατέρες ανηλίκων που κλείδωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο Δημόσιο τη διετία 2011 - 2012.

Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για μητέρες ανηλίκων που θεμελίωσαν δικαίωμα στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ και σε δύο τομείς του ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ). Στα συγκεκριμένα Ταμεία ισχύουν ενιαίες ρυθμίσεις για τις γυναίκες ανεξαρτήτου τού αν είναι μητέρες ανηλίκων ή όχι.

Οσον αφορά στις τρίτεκνες μητέρες, ειδικές διατάξεις ισχύουν σε Δημόσιο και ειδικά Ταμεία εφόσον έχει συμπληρωθεί 20ετία μέχρι το τέλος του 2012. Μάλιστα στο Δημόσιο το ευνοϊκό καθεστώς ισχύει και για τρίτεκνους άνδρες που συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο το 2011-2012.

Σύμφωνα με το Έθνος το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης κλειδώνει με τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και την ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου, ενώ σύνταξη καταβάλλεται όποτε συμπληρωθεί το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.

Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

 • Ασφαλισμένες πριν από το 1983 στο Δημόσιο. Η «έξοδος» γίνεται με 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου.
 • Ασφαλισμένες στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1983 που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Σύνταξη καταβάλλεται στα 50 έτη.
 • Ασφαλισμένες στο Δημόσιο που το 2011 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται σε ηλικία 52 ετών.
 • Ασφαλισμένες στο Δημόσιο που το 2012 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Η «έξοδος» γίνεται στα 55.
 • Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 55 και μειωμένη σε ηλικία 50 ετών.
 • Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 57 και μειωμένη στα 52 έτη.
 • Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που το 2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 60 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη.
 • Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που έχουν έστω και μία ημέρα ασφάλισα μέχρι το τέλος του 1982. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 50, εφόσον υπάρχει ανήλικο τέκνο τη στιγμή που συμπληρώνονται 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης.
 • Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία μετά το 1983 που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισα. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται σε ηλικία 50 ετών.
 • Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που το 2011 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 52 και μειωμένη στα 50.
 • Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που το 2012 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Η «πόρτα εξόδου» ανοίγει στα 55 με πλήρη σύνταξη και στα 53 με μειωμένη.
 • Ασφαλισμένες στον φορέα Νομικών που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφάλισης. Το όριο ηλικίας ανάλογα με το πότε κλειδώνει το δικαίωμα κυμαίνεται από τα 44 έως και τα 50 έτη. Διακυμάνσεις ανάλογα με το έτος θεμελίωσης υπάρχουν όσον αφορά τα απαιτούμενα έτη.