Εφάπαξ: Μειώσεις από 20% έως και 50% για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους

Εφάπαξ: Μειώσεις από 20% έως και 50% για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους
Αγνωστος παραμένει ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζονται τα εφάπαξ για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα δουν τις παροχές των ταμείων τους να υπολογίζονται με σημαντικές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την ημερομηνία που κατέθεσαν την αίτηση συνταξιοδότησής τους.

Ηδη, οι περίπου 28.000 δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν καταθέσει τις αιτήσεις τους έως το τέλος του 2014 έχουν χωριστεί σε τρεις ομάδες. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν το ύψος του εφάπαξ που θα λάβουν, καθώς ακόμη δεν έχει καθοριστεί ο μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου θα υπολογίζεται το βοήθημα γι’ αυτούς που έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μετά. Οι μειώσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς αλλά και στελέχη των ταμείων, θα κυμανθούν μεταξύ 20% και 50%.

Αναλυτικά, εντός του 2015, για την πλειοψηφία των δικαιούχων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι θα εφαρμοστούν τρεις τρόποι υπολογισμού των εφάπαξ:

Α) Δημόσιοι υπάλληλοι που αποχώρησαν από την εργασία τους μέχρι και τον Αύγουστο του 2013 θα πάρουν το βοήθημα χωρίς μείωση. Υπολογίζεται ότι θα το λάβουν ως το τέλος του Μαρτίου του 2015, με μέση παροχή στα 29.000 ευρώ.

Β) Για δημόσιους υπαλλήλους που υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης ως και το Δεκέμβριο του 2013 εξετάζεται ειδική διάταξη για να περιοριστούν οι μειώσεις. Πληροφορίες της «Καθημερινής» αναφέρουν ότι έχει ήδη σταλεί αίτηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συντελεστές δεκαεξαμήνου (από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και το Δεκέμβριο του 2014), κάτι που θα περιορίσει τις μειώσεις. Οι αιτήσεις τους αναμένεται να εξεταστούν από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου.

Γ) Δημόσιοι υπάλληλοι που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από τις αρχές του 2014 και μετά. Πρόκειται για περίπου 20.000 άτομα, που δεν ξέρουν τι εφάπαξ θα πάρουν και πότε θα το λάβουν. Εκτιμάται ότι η καταβολή του θα ξεκινήσει μετά από τον Ιούνιο του 2015 και ότι θα καθιερωθεί νέος τύπος για τον υπολογισμό του βοηθήματος, αλλά δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι βασικές παράμετροι.

ΠΗΓΗ: Καθημερινή