Ασφαλιστικό: Όλες οι αλλαγές που φέρνει η νέα χρονιά

Ασφαλιστικό: Όλες οι αλλαγές που φέρνει η νέα χρονιά
Η νέα χρονιά κρύβει και πάλι περικοπές σε εφάπαξ, κύριες και επικουρικές συντάξεις και παράλληλα, αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Χωρίς να χρειάζεται νέα παρέμβαση από την τρόικα, οι θεσμοθετημένες αλλαγές που πρόκειται να ισχύσουν από την 1.1.2015 και μετά επηρεάζουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος.

Έτσι, αναμένονται μειώσεις λόγω, αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των κύριων συντάξεων, μέσω της έναρξης της εφαρμογής του θεσμού της βασικής σύνταξης. Επίσης, η διεύρυνση της εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και του συντελεστή βιωσιμότητας, που αφορούν επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ αντίστοιχα, αναμένεται να προκαλέσουν νέες, δραματικές περικοπές.

Ταυτόχρονα, η υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης, γίνεται ακόμα δυσκολότερη, καθώς δυσκολεύει η κάλυψη των απαραίτητων προϋποθέσεων. Ξεχωριστές, είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στους ένστολους, στις συντάξεις του ΟΓΑ, του Δημοσίου και των ειδικών ταμείων. Ας δούμε αναλυτικά, όλες τις αλλαγές που φέρνει μαζί της η καινούργια χρονιά:

Επικουρικές συντάξεις

Προβλέπεται συνέχιση της εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και έτσι κάθε φορά που ένα ταμείο επικουρικής ασφάλισης, θα διαπιστώνει μέσω αναλογιστικής μελέτης ότι την αμέσως επόμενη χρονιά πρόκειται να καταγραφεί έλλειμμα, θα πρέπει να μειώνει το ποσό της σύνταξης που χορηγεί στους δικαιούχους, κατά ανάλογο ποσό, ώστε να εξαλείφεται το έλλειμμα. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε από το περασμένο καλοκαίρι και είχε ως άμεση συνέπεια την «οριζόντια» μείωση κατά 5,2% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις που χορηγεί το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), σε περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχους. Είναι πιθανό από τη χρήση της συγκεκριμένης ρήτρας να προκύψει και νέα μείωση από την 1.1.2015 και μετά στις επικουρικές συντάξεις που θα κινηθεί στα επίπεδα του 10%, για τον ίδιο λόγο. Ήδη στην εισηγητική έκθεση του ΕΤΕΑ για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, προκύπτει ότι έχει προαποφασιστεί περικοπή στις συντάξεις, για να περιοριστεί το εν λόγω κονδύλι. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος πρόκειται να εφαρμοστεί και σε όσα ταμεία – τομείς πρόνοιας και παροχής επικουρικών συντάξεων, δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο ΕΤΕΑ και έχουν περιθώριο έως το τέλος του έτους να αποφασίσουν αν θα το πράξουν ή αν θα επιλέξουν να αυτονομηθούν και να μετατραπούν σε επαγγελματικά ταμεία (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου – ΝΠΙΔ). Αυτά είναι: Τα ταμεία και οι κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αρτοποιών, Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων, Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Τεχνικών Τύπου και Ναυτικών.

Εφάπαξ

Εντός του 2015 θα τεθεί σε εφαρμογή προκύψει η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ, με συνέπεια, πιθανές περικοπές που ίσως φτάσουν έως και το 50%. Θίγονται όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις συνταξιοδότησης από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και μετά. Υπολογίζεται ότι με τον παλιό τρόπο υπολογισμού κατά μέσο όρο τα εφάπαξ κυμαίνονται στα επίπεδα των 30.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο νέος μαθηματικός τύπος, τη νέα χρονιά, επεκτείνεται και στους φορείς πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και στα μετοχικά ταμεία του δημοσίου. Άμεση συνέπεια αναμένεται να είναι να υπάρξουν μειώσεις και στα μερίσματα που χορηγούνται.

Κύριες συντάξεις

Ο νόμος 3863/2010, γνωστός και ως «νόμος Λοβέρδου – Κουτρουμάνη», προβλέπει την εφαρμογή ενός μικτού συστήματος για τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης κάτι που θα οδηγήσει σε περικοπή τους και επηρεάζει όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την 1.1.2015 και μετά. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 τίθεται σε εφαρμογή ο θεσμός της βασικής σύνταξης η οποία καθορίζεται στα 360 ευρώ, δηλαδή όσο είναι σήμερα η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ. Τα έτη ασφάλισης από το 2011 ως το 2015 θα υπολογίζονται με το νέο σύστημα για όποιον συνταξιοδοτείται από το 2015 και μετά, ενώ τα έτη προ του 2011 με τον σημερινό τρόπο. Η βασική σύνταξη θα συνδυάζεται με την αναλογική για την οποία θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου. Στο εξής οι συντάξεις θα υπολογίζονται με βάση τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ θα προστίθεται και ένας «συντελεστής ωρίμανσης».

Σώματα Ασφαλείας – Ένοπλες Δυνάμεις

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όσοι θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2015 (24 χρόνια και 6 μήνες προϋπηρεσία), θα μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στο 60ο έτος της ηλικίας τους. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορούν να βγουν στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, αλλά με 40 έτη προϋπηρεσίας. Στα 40 έτη μπορούν να προσμετρηθούν ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης, ο πλασματικός του στρατού, καθώς επίσης και η πλασματική 5ετία.

Όρια ηλικίας

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που θα συμπληρώσουν την επόμενη χρονιά, 10.500 ημέρες ασφάλισης (35 έτη προϋπηρεσίας), από τα οποία οι 7.500 ημέρες ασφάλισης είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά, δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 62 έτη και μειωμένη στα 60 έτη. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑ, που έχουν συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης, προβλέπεται ότι το 2015 για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης πρέπει να έχουν 12.000 ένσημα και συμπληρωμένο το 61ο έτος της ηλικίας τους. Για πλήρη σύνταξη το όριο ηλικίας είναι το 62ο.

Δημόσιο - ειδικά ταμεία

Προβλέπεται μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο ποσοστό αναπλήρωσης που ισχύει για τις συντάξεις που χορηγούνται στους ασφαλισμένους των παραπάνω ταμείων. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από το 2008 και προβλέπεται σε νόμο (3029) του 2002.

ΟΓΑ

Πρόκειται να υπάρξει μείωση κατά 4% στη βασική σύνταξη του ΟΓΑ, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής παλαιότερου νόμου (ν.2458/1997). Η σχετική διάταξη ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2003 και ολοκληρώνεται το 2026. Σκοπός της διάταξης είναι από τη μία να μειωθεί η βασική σύνταξη, αλλά την ίδια στιγμή να υπάρχει αναπλήρωση από την κύρια σύνταξη, για την οποία έχουν καταβληθεί οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, στο τελικό ποσό της σύνταξης που θα χορηγηθεί στους συνταξιούχους – αγρότες, δεν θα υπάρχει ουσιαστική αλλαγή.